Kansen op de arbeidsmarkt met een mbo-opleiding

maandag 12 februari 2018

Jaarlijks voert SBB een arbeidsmarktonderzoek uit naar de kans op stage, leerbaan en werk voor 468 mbo-beroepen. Hiervoor analyseert SBB onder andere de beschikbare mbo-vacatures en neemt ze een enquête af onder 200.000 leerbedrijven. De cijfers kunnen door scholen worden gebruikt in de voorlichting aan de toekomstige mbo-student. Op de website van SBB kan je per opleiding/beroep en per regio zien wat de kans op stage en werk is.

De cijfers maken ook onderdeel uit van Studie in Cijfers en de beroepskeuzesites MBO Stad en Beroepen in Beeld.

Lees meer.
 

Kansen op de arbeidsmarkt met een mbo-opleiding