Kamerbrief over LOB

vrijdag 1 december 2017

Op 30 november hebben minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) de Tweede Kamer een brief gestuurd over loopbaanoriëntatie en -begeleiding. In deze brief geven zij aan dat het een taak van het onderwijs is om leerlingen en studenten te helpen zich optimaal te ontwikkelen en hen goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. LOB speelt daarbij een belangrijke rol. Samen met de brief hebben de sectorraden in het vo, mbo en ho samen met jongeren- en studentenorganisaties en decanenverenigingen ambitieagenda’s per sector opgesteld voor de kwaliteitsverbetering van de loopbaanoriëntatie en begeleiding aan leerlingen.
De brief kunt u vinden op de website van de overheid.

 

Kamerbrief over LOB