Inspectierapport doorstroommonitor hoger onderwijs

dinsdag 23 juni 2020

Periodiek brengt de inspectie in beeld hoe toegankelijk het hoger onderwijs is voor scholieren en studenten via de in- en doorstroommonitor:  welke hbo- en wo-opleidingen selecteren en wat zijn de trends in de instroom van verschillende groepen studenten. Zo ontstaat inzicht in de ontwikkelingen in de selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

Naast een update van de in- en doorstroomcijfers, geeft deze editie van de monitor ook achtergrondcijfers over het tussenjaar. Om meer zicht te krijgen op deze trend, is in beeld gebracht wat de achtergrond is van de jongeren die niet onmiddellijk doorstuderen, maar eerst een tussenjaar kiezen.Inspectierapport doorstroommonitor hoger onderwijs