In memoriam: Frans Meijers

maandag 19 november 2018

Frans,

“Een dag niet geleerd is een dag niet geleefd”

Vanuit deze insteek heeft Frans honderden docenten weten te inspireren, motiveren en activeren om in hun school aan de slag te gaan met LOB-activiteiten voor- en met de studenten.
Discussies, presentaties en herhaaldelijk toelichten waarom LOB van essentieel belang is voor jongeren in deze maatschappij, ging hij nooit uit de weg.
Het aangaan van de dialoog met de persoon die tegenover hem zat, is heel kenmerkend voor Frans geweest. Hij heeft menigeen overtuigd maar natuurlijk ook weerstand opgeroepen. Deze weerstand heeft hij vaak “opgezocht” om het gesprek aan te gaan en het belang van LOB op het netvlies te krijgen.
De brug slaan tussen zijn wetenschappelijke achtergrond en de praktijk liep als een rode draad door zijn werk. In gesprekken daarover verwees hij met enige regelmaat naar de wijsheden die hij had geleerd van “ons moeder”. Daarmee relativerend dat de afstand tussen beide werelden eenvoudig te overbruggen zijn als je maar geïnteresseerd bent in- en een relatie aan wilt gaan met de ander.
Wat ons bond was de grote wens jongeren met goed LOB een stap verder te brengen in hun onderwijs- en arbeidzame leven. Frans, we hebben vele gesprekken gevoerd en hebben veel van je geleerd.

Dank daarvoor!

Frans Meijers is op 16 november 2018 overleden.

Namens de LOB-projecten
Fieny Peerboom

In memoriam: Frans Meijers