Impressie van bestaande samenwerkingsinitiatieven vmbo-mbo

donderdag 7 maart 2019

Hoe houden we het beroepsonderwijs sterk in tijden van krimp, lerarentekorten en snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Een bestuurlijk vraagstuk waarbij vmbo- en mbo-besturen én het regionale bedrijfsleven een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om een adequaat aanbod voor het beroepsonderwijs in de regio overeind te houden. Het huidige kabinet heeft het programma Sterk Beroepsonderwijs in het leven geroepen om de regionale samenwerking tussen vmbo-mbo-bedrijfsleven te intensiveren en uit te breiden. De VO-raad en de MBO Raad onderschrijven de urgentie om deze samenwerking te intensiveren en hebben afgesproken om de vo-scholen en mbo-instellingen te ondersteunen bij het realiseren van de ambities van dit programma. Daarbij werken zij samen met OCW, de AOC Raad en de Stichting Platforms VMBO.

In oktober 2018 is geïnventariseerd wat de omvang en aard van de huidige regionale samenwerking tussen vmbo en mbo is. De uitkomsten van deze ‘thermometer’ kunt u lezen in onderstaande impressie.

Meer weten:

Impressie van bestaande samenwerkingsinitiatieven vmbo-mbo