Hoe staat het met LOB op jouw school: de LOB Monitor

maandag 5 maart 2018

Het Expertisepunt LOB, een initiatief van de MBO Raad en VO-raad, voert een Monitor LOB uit in 2018 en 2019. De monitor wordt uitgevoerd in zowel het voortgezet onderwijs (vmbo, havo/vwo) als in het middelbaar beroepsonderwijs en heeft tot doel een beeld te geven van loopbaanoriëntatie en –begeleiding (lob) in de praktijk.
 
Uw deelname is nog gewenst!
Op de eerste oproep voor het invullen van de vragenlijst heeft het Expertisepunt LOB al veel reacties ontvangen. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van lob op de scholen, is een grotere respons gewenst.
 1. Directeuren, schoolleiders en managers (vmbo, havo/vwo én mbo)
  Heeft u, als (school, sector, locatie) directeur, schoolleider of manager, de vragenlijst nog niet ingevuld, dan kunt u dit alsnog doen:
  - Vragenlijst voor (school/locatie/sector) directeuren, schoolleiders en managers (vo én mbo): Klik hier (max. 15 minuten).
 2. Decanen en LOB-coördinatoren (vo én mbo)
  Heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld, dan willen we u vragen deze in te vullen. Heeft u de monitor zelf al ingevuld, dan willen wij u vragen deze uitnodiging door te sturen naar uw collega’s, bijvoorbeeld collega-decanen of LOB-coördinatoren van de verschillende sectoren of locaties.
  - Vragenlijst voor decanen en LOB-coördinatoren (vo én mbo): Klik hier (max.15 minuten).
 3. Leerlingen (vmbo en havo/vwo) en studenten (mbo)
  Ook mag de respons onder leerlingen en studenten nog omhoog. Daarom willen wij u vragen één of twee leerlingen/studenten op uw school te benaderen met de vraag de LOB monitor in te vullen.
  - Vragenlijst leerlingen (vo) én studenten (mbo): Klik hier (max. 10 minuten).
De vragenlijsten kunnen tot en met 16 maart worden ingevuld.
 
Wat houdt de Monitor LOB in?
Het Expertisepunt LOB laat in 2018 en 2019 dit onderzoek naar de stand van zaken op het gebied van loopbaanoriëntatie en – begeleiding in de scholen uitvoeren door het onderzoeksbureau AO Consult. In het kader van de Monitor LOB krijgen alle vmbo-, havo/vwo- en mbo-scholen in Nederland een verzoek om een vragenlijst in te vullen. Om een zo goed mogelijk beeld van lob te krijgen hebben we verschillende vragenlijsten ontwikkeld voor bestuurders, schoolleiders en locatiedirecteuren, decanen en studenten/leerlingen.
 
Waarom de Monitor LOB?
De uitkomsten van de Monitor LOB helpen een beeld te krijgen van lob in de praktijk en waar scholen behoefte aan hebben bij ondersteuning. Het Expertisepunt LOB gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om richting te geven aan activiteiten. Op die manier kunnen we scholen en professionals nog beter ondersteunen bij hun werkzaamheden. Voor de zomervakantie van 2018 wordt op de website van het Expertisepunt LOB een samenvatting gepubliceerd van de eerste meting van het onderzoek.
 
Alvast hartelijk dank voor uw deelname!
 
Vragen of opmerkingen?
Indien u vragen heeft over het onderzoek, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met het onderzoeksbureau (AO  Consult, Judith de Ruijter, 078-7502668). Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met de projectleider van het Expertisepunt LOB, Marleen van de Wiel, m.vandewiel@expertisepuntlob.nl 06-41631583.