Hoe betrek ik ook dit jaar ouders bij de loopbaanontwikkeling van hun kind?

donderdag 29 augustus 2019

Hoewel er geen wettelijke verplichting ligt, is het belangrijk dat ouders/verzorgers op de school betrokken zijn bij de loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) van hun kind. Ouders hebben immers een grote invloed op de keuzes van hun kind. Ook geven ouders aan dat zij meer betrokken willen worden bij de loopbaankeuzes. Als de school het LOB-gesprek thuis stimuleert, draagt zij eraan bij dat jongeren keuzes leren maken, wat hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Lees meer in de nieuwe wegwijzer Ouders en LOB of op onze webpagina Ouderbetrokkenheid.

Hoe betrek ik ook dit jaar ouders bij de loopbaanontwikkeling van hun kind?