Handreiking Werkexploratie

woensdag 3 oktober 2018

Ervaring opdoen is bij LOB belangrijk, zowel in het vmbo als in havo/vwo en het mbo. De handreiking ‘Werkexploratie in het vmbo’ onderstreept dit belang en biedt handvatten dit in het onderwijs vorm te geven. De handreiking is ontwikkeld door Marinka Kuijpers, Annette Diender en Annet Hermans in het kader van het City Deal-project. De handreiking geeft bovendien een heldere toelichting op LOB als cyclisch proces en deelt werkexploratie-activiteiten in op drie niveaus: oriënteren op informatie, ervaren op school en privé en ervaren in de beroepspraktijk. Daarmee is de handreiking een aanwinst voor LOB in het vmbo, havo/vwo en mbo.

Handreiking 'Werkexploratie in het vmbo'

Handreiking Werkexploratie