Gratis online onderwijsaanbod voor scholieren vanuit de vsnu

dinsdag 28 april 2020

Op initiatief van een aantal vo-scholen heeft de VSNU tijdelijk onderwijsmateriaal rond diverse wetenschappelijke onderwerpen kosteloos online beschikbaar gemaakt voor (eindexamen)leerlingen. Doel is om alle leerlingen die vanwege het coronavirus gedurende langere tijd geen fysiek onderwijs kunnen volgen, te ondersteunen en enthousiasmeren met een interessant inhoudelijk aanbod. Het gaat hierbij om een selectie van online modules van bijvoorbeeld pre-university en andere aansluitingsprogramma’s en summer schools. Het aanbod is vrij toegankelijk voor iedereen en richt zich op alle studierichtingen. 

Meer weten

Gratis online onderwijsaanbod voor scholieren vanuit de vsnu