Goed Nieuws: Het Expertisepunt zet zich de komende 2,5 jaar in voor alle vmbo-, havo-, vwo-, mbo- én hogescholen

maandag 2 december 2019

De scope van het Expertisepunt LOB is verbreed richting het hbo. Dit betekent dat de komende jaren het Expertisepunt alle vmbo-, havo-, vwo-, mbo- én hogescholen ondersteunt bij het verbeteren van de loopbaanoriëntatie en -(studie)begeleiding van leerlingen en studenten.
Het Expertisepunt informeert, organiseert en faciliteert. Zij ontsluit alle informatie over LOB op haar website en organiseert zowel landelijk als regionaal kennisdelingsbijeenkomsten. Daarnaast kunnen scholen kunnen bij het expertisepunt terecht met vragen over de implementatie van LOB, de kwaliteitsborging, professionalisering en over LOB op de overgangen (vo-mbo-hbo).

De focus van het Expertisepunt ligt de komende 2,5 jaar op:

  • Stimuleer en ondersteun scholen bij de uitvoering van de kwaliteitsagenda LOB voor het voortgezet onderwijs, de Ambitieagenda LOB mbo, het convenant mbo-hbo en de werkagenda mbo-hbo. 
  • Ondersteun scholen in het vo, mbo en hbo en de landelijke en regionale samenwerkingsverbanden (vmbo-mbo, mbo-hbo, vo-hbo) bij een duurzame implementatie en verankering van LOB.
  • Stimuleer de doorontwikkeling en kwaliteitsverbetering van LOB door aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoefte zoals naar voren gekomen in de monitor en in de contacten met de vo-,  mbo- en hbo-scholen.
  • Het ontsluiten van informatie en kennis over LOB via de website expertisepuntlob.nl, nieuwsbrieven en LinkedIn.
Het Expertisepunt LOB bestaat uit een landelijk projectteam en regio-contactpersonen.Voor de uitvoering van de activiteiten zal een sterk accent liggen op de regionale aanpak.  

Lees meer over welke regio-contactpersoon in jouw regio actief is en wat hij/zij voor je kant betekenen.

Het Expertisepunt LOB is een initiatief van de VO-raad, MBO Raad en de Vereniging Hogescholen


 

Goed Nieuws: Het Expertisepunt zet zich de komende 2,5 jaar in voor alle vmbo-, havo-, vwo-, mbo- én hogescholen