Geactualiseerd Sectorakkoord vo geeft meer focus

dinsdag 12 juni 2018

De VO-raad zet met het geactualiseerde sectorakkoord de ingezette beweging om te komen tot meer uitdagend, eigentijds onderwijs voor leerlingen onverminderd, en vooral met nog meer focus en kracht, voort. Ambitie 3 gaat over de brede vorming voor alle leerlingen. Hier is aandacht voor een soepele doorstroom van leerlingen naar het vervolgonderwijs. De brede vorming komt ook tot uiting in het plusdocument dat scholen naast het diploma hun leerlingen meegeven.

Meer weten?

Geactualiseerd Sectorakkoord vo geeft meer focus