Enquête KiesMBO

dinsdag 18 februari 2020

KiesMBO is ruim een jaar geleden in opdracht van het ministerie van OC&W gelanceerd als de geïntegreerde portal met onafhankelijke, betrouwbare, en valide studie- en beroepskeuze informatie voor leerlingen in het vo, studenten in het mbo, ouders, decanen en studieloopbaanbegeleiders.
Graag vragen we je aandacht voor een korte enquête. Het kost een paar minuten, maar jouw input nemen we graag mee in de evaluatie en bij het maken van toekomstplannen voor KiesMBO en eventueel aanverwante dienstverlening gericht op loopbaan oriëntatie van scholieren.
 
Naar de enquête

Enquête KiesMBO