Doe ook mee aan de Monitor LOB

maandag 10 februari 2020

Leerlingen en studenten goed voorbereiden op hun toekomst is een kerntaak van het onderwijs. Scholen in het vo en mbo organiseren daarom veel verschillende activiteiten op het gebied van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Om een goed beeld te krijgen van LOB in de praktijk én om waardevolle kennis en ervaringen uit het veld op te halen, voert het Expertisepunt LOB voor de tweede keer de Monitor LOB uit onder bestuurders, schoolleiders/locatiedirecteuren, decanen/LOB-coördinatoren en leerlingen/studenten in het vo en mbo. 
 
Ook meedoen aan dit onderzoek? Dat kan op twee manieren. Vul tussen 10 februari en 20 maart de online vragenlijst in en/of neem deel aan één van de verdiepende focusgroepen.
Klik hier voor meer informatie.
 
Waarom de Monitor LOB?
De afgelopen jaar staat Loopbaanoriëntatie en – begeleiding (LOB) stevig op de politieke agenda. De VO-raad en de MBO Raad hebben in 2018 samen met jongeren- en studentenorganisaties en decanenverenigingen een LOB-agenda per sector opgesteld voor de kwaliteitsverbetering van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding. In de ambitieagenda LOB en de kwaliteitsagenda LOB worden de aspecten beschreven die aan de basis staan van goede LOB: visie en beleid, activiteiten en begeleiding, kwaliteitsbewaking en professionalisering. De aspecten uit deze LOB-agenda’s worden gemonitord. Het Expertisepunt LOB is gevraagd het proces van de Monitor LOB te begeleiden. Klik hier voor meer informatie over de Monitor LOB.
 
Wat houdt de Monitor LOB in?
Het Expertisepunt LOB heeft in 2018 een eerste monitor-onderzoek laten uitvoeren door het onderzoeksbureau AO Consult. Om een zo representatief mogelijk beeld te krijgen van de activiteiten die scholen organiseren, wordt het onderzoek dit jaar herhaald. Alle vmbo-, havo/vwo- en mbo-scholen in Nederland krijgen een verzoek om een vragenlijst in te vullen. Er zijn vragenlijsten op maat ontwikkeld voor bestuurders, schoolleiders/locatiedirecteuren en decanen/LOB-coördinatoren.
 
Wat vragen we van u?
Uw medewerking is van groot belang om een goed beeld te kunnen krijgen van LOB in de praktijk én uw ondersteuningsbehoefte. Daarom vragen we aan u en alle betrokkenen bij LOB in uw school om uiterlijk voor vrijdag 20 maart 2020 een vragenlijst in te vullen. Ook kunt u deelnemen aan een verdiepende focusgroep om de resultaten van de enquête en de gevonden verschillen met de eerste meting te bespreken. Kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen staan hierbij centraal.
   
Meer informatie
Heeft u een vraag of opmerking over het onderzoek? Neem dan contact op met het onderzoeksbureau via onderzoek@aoconsult.nl.
 

Doe ook mee aan de Monitor LOB