Digitaal raamwerk LOB

maandag 29 april 2019

Het digitale raamwerk LOB van Euroguidance is een handreiking voor loopbaanprofessionals en biedt handvatten voor vormgeving en uitvoering van LOB-beleid binnen scholen. Het digitale  raamwerk LOB is een uitwerking van het eerder uitgegeven raamwerk LOB en beschrijft de rollen en deskundigheid van de LOB-begeleiders, LOB-coördinatoren/ decanen en de beleidsmakers LOB voor vier aandachtsgebieden: visie en beleid, oriëntatie en begeleiding, organisatie en samenwerking.
Het raamwerk is in eerste instantie bedoeld voor het voortgezet (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het kan ook worden ingezet in het hbo indien de terminologie op een aantal punten wordt aangepast.

Meer weten?

Digitaal raamwerk LOB