Brief aan eindexamenkandidaten havo, vwo en mbo-4

woensdag 17 oktober 2018

Afgelopen week heeft het ministerie van OCW aan alle eindexamenkandidaten havo, vwo en mbo-4 een brief gestuurd met informatie over studiekeuze, aanmelding en studiefinanciering. Op die manier kunnen deze jongeren zich goed voorbereiden bij de stap naar een hogeschool of universiteit.
Een goede LOB-begeleiding op school bij het maken van zo’n belangrijke (studie)loopbaankeuze is belangrijk. Door het doen van LOB-opdrachten en het terugkijken op ervaringen zoals meeloopdagen en voorlichtingen, kunnen jongeren beter een onderbouwde vervolgstap in hun studieloopbaan maken.

Op de website van het Expertisepunt LOB staat niet alleen veel informatie over LOB, u vindt er binnenkort ook LOB-opdrachten die u direct kunt inzetten in uw les- of mentorprogramma. Hou hiervoor onze nieuwsbrief en website in de gaten! Ook de NVS-NVL en VvSL hebben goede handreikingen die decanen en mentoren in het LOB-programma kunnen gebruiken.

Brief ministerie van OCW aan eindexamenkandidaten
Expertisepunt LOB
NVS-NVL
VvSL

Brief aan eindexamenkandidaten havo, vwo en mbo-4