Bijdragen aan succesvolle doorstroom mbo-hbo voor studenten met een ondersteuningsbehoefte

donderdag 26 april 2018

Het Expertisecentrum Handicap + Studie heeft een handreiking, digitaal tool en flyer ontwikkeld: ‘Bijdragen aan succesvolle doorstroom mbo-hbo voor studenten met een ondersteuningsbehoefte’. Voor een goede studiekeuze en het succesvol doorlopen van de studie is het vinden van de juiste informatie en voorzieningen cruciaal. Hier is een taak weggelegd voor zowel het mbo als het hbo, om de mbo-student met een ondersteuningsbehoefte goed voor te lichten. Deze handreiking helpt bij het verbeteren van de voorlichting en is gericht op professionals in het mbo die betrokken zijn bij de overgang van de mbo-student naar het hbo.
Meer informatie.

Bijdragen aan succesvolle doorstroom mbo-hbo voor studenten met een ondersteuningsbehoefte