AMvB doorstroomrecht vmbo-havo en havo-vwo gepubliceerd

maandag 22 juni 2020

De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) rondom het doorstroomrecht vmbo-havo en havo-vwo is op 17 juni 2020 gepubliceerd. Hiermee worden definitief de doorstroomvoorwaarden duidelijk in het kader van de wet 'Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo’. Deze wet en de nu gepubliceerde AMvB bepalen dat vmbo’ers die zijn geslaagd voor hun eindexamen vmbo-gl of -tl met een extra vak, worden toegelaten tot de havo. Havisten kunnen voortaan zonder voorwaarden doorstromen naar het vwo. Na inwerkingtreding van de wet kunnen leerlingen die niet zijn toegelaten of zich niet hebben gemeld, terwijl ze wel aan de (nieuwe) doorstroomvoorwaarde voldoen, (opnieuw) scholen benaderen om hun doorstroomrecht te verzilveren.

AMvB doorstroomrecht vmbo-havo en havo-vwo gepubliceerd