Wegwijzer Plusdocument

Wegwijzer, Visie en beleid, Professionaliseren, Meer weten, vmbo, mbo, Regelgeving - kaders

Van de onderwerpen rondom wet- en regelgeving zijn door het Expertisepunt LOB ‘wegwijzers’ ontwikkeld. In deze wegwijzer wordt verwezen naar de wet- en regelgeving met betrekking tot het plusdocument en geeft helderheid over ‘wat moet en wat mag’ met betrekking tot LOB.

Ook interessant: Infographic samenhang LOB-documenten, wegwijzer loopbaandossier, wegwijzer doorstroomdossier

Tags: LOB-documenten, wegwijzer, plusdocument, examenprogramma vo, schoolloopbaan, vo-sectorakkoord, doorstroom vo-mbo, doorstroom vmbo-mbo


Download PDF document (2.4 MB)


BestandenGrootte
digi_wegwijzer_plusdocument_los.pdf2.4 MB


Wegwijzer Plusdocument