Wegwijzer ouders en LOB

Ouderbetrokkenheid, Regelgeving - kaders, Meer weten, vmbo, havo, vwo, mbo, hbo, Wegwijzer

Hoewel er geen wettelijke verplichting ligt, is het belangrijk dat ouders* op de school betrokken zijn bij de loopbaanoriƫntatie en -begeleiding (LOB) van hun kind. Ouders hebben immers een grote invloed op de keuzes van hun kind. Ook geven ouders aan dat zij meer betrokken willen worden bij de loopbaankeuzes. Als de school het LOB-gesprek thuis stimuleert, draagt zij eraan bij dat jongeren keuzes leren maken, wat hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot.


Download PDF document (410 KB)


Wegwijzer ouders en LOB