Wegwijzer Loopbaandossier

Wegwijzer, Visie en beleid, Professionaliseren, Meer weten, vmbo, havo, mbo, Regelgeving - kaders

Van de onderwerpen rondom wet- en regelgeving zijn door het Expertisepunt LOB ‘wegwijzers’ ontwikkeld. In deze wegwijzer wordt verwezen naar de wet- en regelgeving met betrekking tot het loopbaandossier en geeft helderheid over ‘wat moet en wat mag’ met betrekking tot LOB.

Ook interessant: Infographic samenhang LOB-documenten, wegwijzer plusdocument, wegwijzer doorstroomdossier

Tags: LOB-documenten, wegwijzer, loopbaandossier, examenprogramma vo, schoolloopbaan, doorstroom vo-mbo, doorstroom vmbo-mbo


Download PDF document (786 KB)


BestandenGrootte
digi_wegwijzer_loopbaandossier_los.pdf795 KB


Wegwijzer Loopbaandossier