Formulier ter voorbereiding Studiekeuzecheck ho

LOB in uitvoering, Aan de slag, havo, vwo, mbo

Dit formulier biedt een basis voor het eindgesprek van de leerling met de mentor of decaan. Het eindgesprek vormt een goede voorbereiding voor de studiekeuzecheck op het ho. Tijdens het eindgesprek wordt besproken hoe de leerling/student tot een opleidingskeuze is gekomen en welke activiteiten zijn ondernomen om opleidingen en beroepen te verkennen en wat echt heeft geholpen om een keuze te maken. Er wordt gezamenlijk stil gestaan bij de kwaliteiten en motivatie van de leerling/student voor de gekozen opleiding.

Tags: studiekeuzecheck, studiekeuze, kwaliteitenreflectie, motievenrefllectie, loopbaangesprek, reflectiegesprek


Download PDF document (36 KB)


Formulier ter voorbereiding Studiekeuzecheck ho