Toolkit voor schoolcoaches, Visie en beleid

Visie en beleid, Professionaliseren, LOB in uitvoering, Aan de slag, Inspiratie, mbo, havo, vwo

Dit boekje ‘Visie, beleid en implementatie’ is onderdeel van de Toolkit voor schoolcoaches. In deze toolkit is materiaal opgenomen voor LOB-schoolcoaches om te gebruiken bij het ontwikkelen en uitvoeren van de training reflectieve loopbaangesprekken. Deze training is ontwikkeld voor docenten met als doel om met hun studenten in het kader van loopbaanbegeleiding een professioneel loopbaangesprek te kunnen voeren.
In dit boekje wordt specifiek dieper ingegaan op visie, beleid en implementatie.

Ook interessant:

Tags: toolkit, professionaliseren, professionalisering, schoolcoaches, loopbaangesprek, reflectiegesprek, LOB-gesprek, reflectie, coachingsgesprekken, LOB-cyclus


Download PDF document (2.8 MB)


Toolkit voor schoolcoaches, Visie en beleid