Toolkit voor schoolcoaches, Training 2.0

LOB in uitvoering, Professionaliseren, Meer weten, Aan de slag, mbo, havo, vwo

Dit boekje ‘Training 2.0’ is onderdeel van de Toolkit voor schoolcoaches. In deze toolkit is materiaal opgenomen voor LOB-schoolcoaches om te gebruiken bij het ontwikkelen en uitvoeren van de training reflectieve loopbaangesprekken. Deze training is ontwikkeld voor mbo-docenten met als doel om met hun studenten in het kader van loopbaanbegeleiding een professioneel loopbaangesprek te kunnen voeren. Training 2.0 is een doorontwikkeling van Training 1.0.

Ook interessant:

Tags: toolkit, professionaliseren, professionalisering, schoolcoaches, loopbaangesprek, reflectiegesprek, LOB-gesprek, reflectie, coachingsgesprekken, LOB-cyclus


Download PDF document (3.4 MB)


Toolkit voor schoolcoaches, Training 2.0