Toolkit voor schoolcoaches, Training 1.0

LOB in uitvoering, Professionaliseren, Meer weten, Aan de slag, mbo, havo, vwo

Dit digitale boekje ‘Training 1.0’ is onderdeel van de Toolkit voor schoolcoaches. In deze toolkit vind je materiaal die je als schoolcoach kunt gebruiken bij het ontwikkelen en uitvoeren van de training reflectieve loopbaangesprekken. Deze training is ontwikkeld met als doel om met studenten in het kader van loopbaanbegeleiding professioneel loopbaangesprek te kunnen voeren.

Ook interessant:

Tags: toolkit, professionaliseren, professionalisering, schoolcoaches, loopbaangesprek, reflectiegesprek, LOB-gesprek, reflectie, coachingsgesprekken, LOB-cyclus


Download PDF document (1.7 MB)


Toolkit voor schoolcoaches, Training 1.0