Regeling 'Profielen vmbo' - Staatscourant

Meer weten, vmbo, Regelgeving - kaders

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 juni 2016, nr. VO/BZO/809397, houdende wijziging van de Regeling gegevenslevering onderwijsnummer VO, de Regeling modellen diploma’s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o., de Regeling voorzieningenplanning VO en enige andere ministeriële regelingen in verband met de invoering van profielen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs alsmede de modernisering van de beroepsgerichte examenprogramma’s in het voortgezet beroepsonderwijs (Regeling profielen vmbo/vernieuwing vmbo).

Tags: OCW, staatscourant, profielen vmbo, vernieuwing vmbo, examenprogramma


Download PDF document (9.7 MB)


Regeling 'Profielen vmbo' - Staatscourant