Handreiking Praktijknabije LOB met beleid, het ontwikkelen van een LOB-beleidsplan - SLO

Visie en beleid, Aan de slag, vmbo, havo, vwo, mbo

Een LOB-beleidsplan kan bijdragen aan een systematische implementatie op schoolniveau. Voor managers, decanen en mentoren die behoefte hebben aan ondersteuning bij het opstellen van een dergelijk beleidsplan heeft SLO een handreiking ontwikkeld. Deze handreiking is een hulpmiddel om in teamverband op gestructureerde wijze na te denken over LOB.

Ook interessant: visie, beleid en kwaliteitsborging

Tags: visie en beleid, vormgeving van LOB, beleidsplan LOB, handreiking


Download PDF document (165 KB)


Handreiking Praktijknabije LOB met beleid, het ontwikkelen van een LOB-beleidsplan - SLO