Handreiking bij het ontwikkelen van een doorlopend programma voor praktijknabije LOB in gl en tl - SLO

Visie en beleid, Aan de slag, vmbo

Het doorlopend programma voor praktijknabije LOB is ontwikkeld voor de gemengde en de theoretische leerweg en bedoeld voor scholen die hun LOB-programma willen optimaliseren. Het voorliggende programma is een voorbeelduitwerking en geeft op hoofdlijnen, de inhoud van een doorlopend en samenhangend programma weer. Met deze handreiking kunt u uw huidige LOB-programma toetsen op de kenmerken van praktijknabije LOB, of kunt u keuzes maken voor de inhoudelijke inrichting van een programma praktijknabije LOB.

Ook interessant: visie, beleid en kwaliteitsborging

Tags: visie en beleid, vormgeving van LOB, beleidsplan LOB, handreiking, LOB-programma, doorlopende leerlijn


Download PDF document (127 KB)


Handreiking bij het ontwikkelen van een doorlopend programma voor praktijknabije LOB in gl en tl - SLO