Publicatie De Brug, de overgang van vmbo naar mbo in beeld

LOB in uitvoering, Doorstromen, Inspiratie, mbo, vmbo

Het is geen gemakkelijke fase voor veel leerlingen in het vmbo, wanneer ze hun keuze voor de vervolgopleiding op het
mbo moeten maken. In deze publicatie wordt ingegaan op de inrichting van het vmbo en de problematische kant van het moeten kiezen door de leerlingen voor een vervolgtraject, wordt ingegaan op het doorstroomdossier, wordt een praktijkvoorbeeld besproken en worden mogelijke instrumenten die behulpzaam kunnen zijn gegeven.

Tags: doorstroom vmbo-mbo, doorstroomdossier, overgang vmbo-mbo


Download PDF document (1.4 MB)


Publicatie De Brug, de overgang van vmbo naar mbo in beeld