Projectplan Expertisepunt LOB VO-MBO - VO-raad en MBO Raad

vmbo, havo, vwo, mbo, Meer weten

De VO-raad en MBO Raad willen vo- en mbo-scholen faciliteren bij het realiseren van goede loopbaanbegeleiding, in een loopbaangerichte leeromgeving, voor jongeren. De tijd die jongeren in het onderwijs doorbrengen, is een belangrijke fase in hun leven. Naast het leren van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden is dit de periode waarin jongeren keuzes maken die richting geven aan hun toekomstige loopbaan voor een sector, een profiel, de vervolgopleiding en, tijdens of aan het eind van het mbo, hun eerste werkkring. Het is de taak van het onderwijs om jongeren hierin te begeleiden.
In het projectplan Expertisepunt LOB VO-MBO leest u hier meer over.

Tags: projectplan Expertisepunt LOB; Expertisepunt LOB VO-MBO


Download PDF document (240 KB)


Projectplan Expertisepunt LOB VO-MBO - VO-raad en MBO Raad