LOB tijdens vaklessen

Leerjaar 3/4, Vmbo alle leerwegen, LOB-programma, Professionalisering

Op het Utrechtse Via Nova College start en eindigt elke vakles, zowel profiel- als keuzevak beroepsgericht, met een loopbaangerichtevraag. Dit zet leerlingen in de 'loopbaanmodus' en laat ze nadenken over wat ze daadwerkelijk hebben aan de inhoud van de les, of het onderzoeken van de lesdoelen. Deze loopbaangerichte vragen dragen bij aan de betrokkenheid van de leerling in de les en hen te motiveren om aan de loopbaancompetenties te werken. Op deze school bezoeken collega’s elkaars lessen en wordt er dan feedback gegeven op de les. Hierbij is een aandachtspunt ‘inrichting loopbaangerichte leeromgeving’. Daarnaast vormt dit aandachtspunt een onderdeel van het (beoordeelde) lesbezoek door het management.

Infographic loopbaangerichte leeromgeving


Download PDF document (641 KB)


BestandenGrootte
lobtijdensvaklessen_suggesties_om_lessen_loopbaangericht_te_maken.docx15 KB
lobtijdensvaklessen_suggesties_om_lessen_loopbaangericht_te_maken.pdf80 KB


LOB tijdens vaklessen