LOB specialisten

Professionalisering, Vmbo alle leerwegen, Mbo niveau 1 t/m 4, Leerjaar 1/2, Leerjaar 3/4, Leerjaar 5/6

Om de samenwerking tussen Zeeuwse vmbo en mbo lob-specialisten mogelijk te maken is er gewerkt aan een gezamenlijk document met regionale lob-taken. Het document geeft inzicht in de verschillende taken van lob-specialisten en de indeling van de daarbij behorende uren. Het document is gebaseerd op het landelijke raamwerk en aangevuld met regionale input.


Download PDF document (676 KB)


BestandenGrootte
lob-specialist_functieraamwerk_lobprofessional_scalda.pptx129 KB
lob-taken_def_bev.xlsx147 KB
lob-taken_compleet.docx385 KB


LOB specialisten