LOB in het PTA

Vmbo alle leerwegen, Havo, Vwo, Leerjaar 3/4, Leerjaar 5/6, Visie en beleid

LOB is voor het vmbo een exameneis en komt terug in het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA). Havo-vwo scholen kunnen ervoor kiezen om LOB in hun PTA op te nemen. In de bijlagen van dit praktijkvoorbeeld kunt u voorbeelden uit het land vinden voor voornamelijk vmbo (basis, kader, gemengd en theoretisch) en één voorbeeld van 5vwo. Er zijn enkele voorbeelden waarbij ook in de PTA’s van de AVO-vakken LOB een plek krijgt.


Download PDF document (742 KB)


BestandenGrootte
pv43_lob_in_het_pta_progr_van_toetsing_en_afsluiting_collegestpaul.pdf335 KB
pv43_lob_in_het_pta_overzicht_ontwikkelde_ptas_vmbo.pdf588 KB
pv43_lob_in_het_pta_m4dollardcollege.pdf117 KB
pv43_lob_in_het_pta_lob_opdrachten_avo.pdf189 KB
pv43_lob_in_het_pta_5vwo4m.pdf220 KB


LOB in het PTA