ZoekenMaterialen > Praktijkvoorbeelden

Hoe geven vo- en mbo-scholen in Nederland vorm aan LOB? Hier vind je ter inspiratie praktijkvoorbeelden. Je kunt de voorbeelden vrij gebruiken voor je eigen LOB-programma.
Wil je zelf een mooi praktijkvoorbeeld van uw school met ons delen? Graag! Stuur ons een bericht: info@expertisepuntlob.nl
Deze databank wordt periodiek aangevuld met nieuwe praktijkvoorbeelden.
Lees meer 

We hebben 29 items voor je gevonden:
Bekijk items: 1 tot 20 (29 totaal)
Digitaal doorstroomdossier

Digitaal doorstroomdossier

Vmbo alle leerwegen, Leerjaar 3/4, LOB-documenten, Doorstroom
In de regio Rijnmond werken vo- en mbo-scholen vanaf 2017 met het digitaal doorstroomdossier van Intergrip (DDD). Met de invoering van het DDD nam men afscheid van het regionale...
Doedag op mbo voor tweedejaars vmbo

Doedag op mbo voor tweedejaars vmbo

Vmbo alle leerwegen, Mbo niveau 1 t/m 4, Leerjaar 1/2, Doorstroom
Jaarlijks maken zo’n twaalfhonderd tweedejaars vmbo-leerlingen van tien vo-scholen kennis met het Zeeuwse mbo tijdens de Doe Dag. Leerlingen schrijven zich in voor een Doe-activiteit...
Driehoeksgesprekken

Driehoeksgesprekken

Leerjaar 3/4, Leerjaar 5/6, Leerjaar 1/2, Havo, Vwo, Vmbo alle leerwegen, Loopbaangesprek, LOB-programma
Twee keer per jaar vinden op het Amstelveense vo de oudergesprekken met de mentor plaats. Bijzonder aan deze gesprekken is dat het niet de mentor, maar de leerling zelf is die de...
Dromen en doen

Dromen en doen

Havo, Vwo, Leerjaar 3/4, Samenwerken, Doorstroom, LOB-programma
Door een combinatie van ondernemerschap, ambitie en praktijk worden havo 4-leerlingen van het Da Vinci College in Leiden gestimuleerd tot het maken van de juiste studiekeuze. Tijdens...
Intervisiegroep Gymnasia

Intervisiegroep Gymnasia

Havo, Vwo, Leerjaar 1/2, Leerjaar 3/4, Leerjaar 5/6, Samenwerken, Loopbaangesprek, Doorstroom, Professionalisering
Twee keer per jaar komen de decanen van de Amsterdamse Gymnasia, het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum en het Stedelijk Gymnasium Haarlem samen voor intervisie-overleg.
Investeren in vmbo-leerlingen

Investeren in vmbo-leerlingen

Leerjaar 1/2, Vmbo alle leerwegen, Leerjaar 3/4, Doorstroom, Samenwerken
De keuze voor het mbo is een bewuste keuze, aldus het Nova College. Om jongeren hier op de juiste manier mee aan de slag te laten gaan heeft het Nova College projecten opgezet waarbij...
Kennismakingsavond zorg en welzijn

Kennismakingsavond zorg en welzijn

LOB-programma, Vmbo alle leerwegen, Mbo niveau 1 t/m 4
De afdeling Zorg & Welzijn van ROC Rivor organiseert, inmiddels voor het derde jaar, een kennismakingsavond voor aankomende studenten en hun ouders vóór de zomervakantie.
Keuzecaroussel - Coaching voor twijfelaars

Keuzecaroussel - Coaching voor twijfelaars

Vmbo alle leerwegen, Leerjaar 3/4, Doorstroom, Loopbaangesprek
Voor jongeren die voor de zomervakantie nog geen opleidingskeuze hebben gemaakt organiseert Scalda de Keuzecarrousel, een kort intensief coachingstraject dat hen helpt bij het maken...
Keuzecarrousel niet Nederlandstaligen

Keuzecarrousel niet Nederlandstaligen

Vmbo alle leerwegen, Leerjaar 3/4, Loopbaangesprek, Doorstroom
Niet-Nederlandstalige jongeren (18-27 jaar) kunnen zich via de Keuzecarrousel van Scalda oriënteren op een passende en effectieve instroommogelijkheid in het mbo. Tijdens meeloopdagen...
Kies je wereld

Kies je wereld

Leerjaar 3/4, Vmbo alle leerwegen, LOB-programma
Derdejaars vmbo-leerlingen in Friesland maken kennis met het mbo tijdens het event ‘Kies je Wereld’. Ze volgen meerdere praktische workshops binnen een aantal opleidingsrichtingen en...
Leerlinggeleide voortgangsgesprekken

Leerlinggeleide voortgangsgesprekken

Havo, Vwo, Leerjaar 1/2, Leerjaar 3/4, Leerjaar 5/6, LOB-documenten, LOB-programma
Persoonlijke ontwikkeling, leren leren en leren kiezen staan centraal op het dr. Nassaucollege – locatie Quintus in Assen. Een overtuiging die sterk terugkomt in de leerlinggeleide...
LOB lessenserie

LOB lessenserie

Vmbo alle leerwegen, Havo, Vwo, Leerjaar 1/2, Leerjaar 3/4, Leerjaar 5/6, Doorstroom
In Rotterdam wordt loopbaanleren verweven in de onderwijsprogramma’s van de basisschool tot het middelbaar en hoger onderwijs. De gemeente ondersteunt scholen en leerkrachten bij de...
LOB specialisten

LOB specialisten

Professionalisering, Vmbo alle leerwegen, Mbo niveau 1 t/m 4, Leerjaar 1/2, Leerjaar 3/4, Leerjaar 5/6
Om de samenwerking tussen Zeeuwse vmbo en mbo lob-specialisten mogelijk te maken is er gewerkt aan een gezamenlijk document met regionale lob-taken. Het document geeft inzicht in de...
LOB tijdens vaklessen

LOB tijdens vaklessen

Leerjaar 3/4, Vmbo alle leerwegen, LOB-programma, Professionalisering
Op het Utrechtse Via Nova College start en eindigt elke vakles, zowel profiel- als keuzevak beroepsgericht, met een loopbaangerichtevraag. Dit zet leerlingen in de 'loopbaanmodus' en...
Loopbaanpaspoort Rivierenland

Loopbaanpaspoort Rivierenland

Doorstroom, LOB-documenten, Vmbo alle leerwegen, Leerjaar 3/4
Vmbo en mbo in de regio Rivierenland hebben de handen ineen geslagen voor de ontwikkeling van een Loopbaanpaspoort. Dit paspoort vormt een samenvatting van het loopbaandossier van...
Opleidingsbezoek vmbo-docenten

Opleidingsbezoek vmbo-docenten

Vmbo alle leerwegen, Leerjaar 1/2, Leerjaar 3/4, Leerjaar 5/6, Samenwerken, Professionalisering
Om de kennis over het mbo bij vmbo-docenten bij te spijkeren organiseert het Twents Aansluitingsnetwerk bijeenkomsten voor docenten(teams) uit het vmbo gericht op het mbo. Want,...
Overstapcoaches

Overstapcoaches

Vmbo alle leerwegen, Leerjaar 3/4, Doorstroom, LOB-documenten
Vo-scholen in Amsterdam die vragen hebben of problemen ervaren bij de overstap van leerlingen naar het mbo, kunnen sinds enige tijd een beroep doen op een aan hen toegewezen...
Overstaptafels

Overstaptafels

Vmbo alle leerwegen, Leerjaar 3/4, Samenwerken, Doorstroom
Voor vo-leerlingen die worstelen met het maken van de juiste opleidingskeuze, of zelfs dreigen uit te vallen, werken Utrechtse vo- en mbo-scholen, leerplichtambtenaren en...
Profielkeuze speeddate

Profielkeuze speeddate

Havo, Vwo, Leerjaar 3/4, Leerjaar 5/6, LOB-programma, Loopbaangesprek
Om ervoor te zorgen dat derdejaars havo- en vwo-leerlingen de juiste profielkeuze maken vinden op het Ignatius Gymnasium in Amsterdam speeddates plaats met leerlingen uit het...
Regionale visie

Regionale visie

Vmbo alle leerwegen, Havo, Vwo, Mbo niveau 1 t/m 4, Leerjaar 1/2, Leerjaar 3/4, Leerjaar 5/6, Samenwerken, LOB-programma, Visie en beleid, Doorstroom
Dankzij intensieve samenwerking tussen alle veertien vmbo- en de mbo-scholen in de regio (AOC-Oost en Graafschap College) beschikt Achterhoek/De Liemers over een gezamenlijk lob-beleid...


Bekijk items: 1 tot 20 (29 totaal)