ZoekenMaterialen > Praktijkvoorbeelden

Hoe geven vo- en mbo-scholen in Nederland vorm aan LOB? Hier vind je ter inspiratie praktijkvoorbeelden. Je kunt de voorbeelden vrij gebruiken voor je eigen LOB-programma.
Wil je zelf een mooi praktijkvoorbeeld van uw school met ons delen? Graag! Stuur ons een bericht: info@expertisepuntlob.nl
Deze databank wordt periodiek aangevuld met nieuwe praktijkvoorbeelden.
Lees meer 

We hebben 46 items voor je gevonden:
Bekijk items: 1 tot 20 (46 totaal)
Almelo Academy

Almelo Academy

Havo, Vwo, Leerjaar 3/4, Leerjaar 5/6, Samenwerken, LOB-programma, Doorstroom
De Almelo Academy wordt georganiseerd voor gemotiveerde leerlingen in 4 havo en 5 vwo van de vier Almelose VO-scholen. In acht sectoren wordt een Almelo Academy georganiseerd. Havo en...
Beroepsvoorlichting

Beroepsvoorlichting

Havo, Vwo, Vmbo alle leerwegen, Leerjaar 3/4, Leerjaar 5/6, Samenwerken, Doorstroom
In Groningen werken leerlingen en het regionale bedrijfsleven nauw samen aan beroepsvoorlichting. Dit doen zij door middel van zelfgemaakte reclame-uitingen over beroepen. De gemaakte...
Digitaal doorstroomdossier

Digitaal doorstroomdossier

Vmbo alle leerwegen, Leerjaar 3/4, LOB-documenten, Doorstroom
In de regio Rijnmond werken vo- en mbo-scholen vanaf 2017 met het digitaal doorstroomdossier van Intergrip (DDD). Met de invoering van het DDD nam men afscheid van het regionale...
Doedag op mbo voor tweedejaars vmbo

Doedag op mbo voor tweedejaars vmbo

Vmbo alle leerwegen, Mbo niveau 1 t/m 4, Leerjaar 1/2, Doorstroom
Jaarlijks maken zo’n twaalfhonderd tweedejaars vmbo-leerlingen van tien vo-scholen kennis met het Zeeuwse mbo tijdens de Doe Dag. Leerlingen schrijven zich in voor een Doe-activiteit...
Doorstroomcoaching

Doorstroomcoaching

Vmbo alle leerwegen, Leerjaar 3/4, Samenwerken, Doorstroom
Vo-leerlingen in Noord-Brabant die wel wat extra hulp kunnen gebruiken bij de overstap naar het mbo worden begeleidt door een doorstroomcoach. Hij of zij ondersteunt de leerling tijdens...
Driehoeksgesprekken

Driehoeksgesprekken

Leerjaar 3/4, Leerjaar 5/6, Leerjaar 1/2, Havo, Vwo, Vmbo alle leerwegen, Loopbaangesprek, LOB-programma
Twee keer per jaar vinden op het Amstelveense vo de oudergesprekken met de mentor plaats. Bijzonder aan deze gesprekken is dat het niet de mentor, maar de leerling zelf is die de...
Dromen en doen

Dromen en doen

Havo, Vwo, Leerjaar 3/4, Samenwerken, Doorstroom, LOB-programma
Door een combinatie van ondernemerschap, ambitie en praktijk worden havo 4-leerlingen van het Da Vinci College in Leiden gestimuleerd tot het maken van de juiste studiekeuze. Tijdens...
Duurzame keuzes

Duurzame keuzes

Mbo niveau 1 t/m 4, Ho, Leerjaar 3/4, Samenwerken, Doorstroom, Visie en beleid
In de regio Rijnmond hebben mbo- en hbo-scholen een gezamenlijke visie ontwikkeld op loopbaanbegeleiding van mbo-studenten die de overstap maken naar het hbo. Een goed aansluitende...
Gaan voor een baan

Gaan voor een baan

Vmbo alle leerwegen, Mbo niveau 1 t/m 4, Leerjaar 1/2, Leerjaar 3/4, Leerjaar 5/6, Samenwerken, LOB-programma, Doorstroom
In Rotterdam Zuid is sprake van een mismatch tussen onderwijs en de vraag van de arbeidsmarkt. Nog te veel leerlingen kiezen na het vmbo voor financiële, administratieve en juridische...
Haags mentorprogramma

Haags mentorprogramma

Havo, Ho, Leerjaar 3/4, Samenwerken, Doorstroom
Bij het Haags Mentorprogramma (HMP) staat aandacht voor een door studenten centraal. Derdejaars havo-leerlingen worden gekoppeld aan een student van Universiteit Leiden of de Haagse...
Intervisiegroep Gymnasia

Intervisiegroep Gymnasia

Havo, Vwo, Leerjaar 1/2, Leerjaar 3/4, Leerjaar 5/6, Samenwerken, Loopbaangesprek, Doorstroom, Professionalisering
Twee keer per jaar komen de decanen van de Amsterdamse Gymnasia, het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum en het Stedelijk Gymnasium Haarlem samen voor intervisie-overleg.
Investeren in vmbo-leerlingen

Investeren in vmbo-leerlingen

Leerjaar 1/2, Vmbo alle leerwegen, Leerjaar 3/4, Doorstroom, Samenwerken
De keuze voor het mbo is een bewuste keuze, aldus het Nova College. Om jongeren hier op de juiste manier mee aan de slag te laten gaan heeft het Nova College projecten opgezet waarbij...
Kennismakingsavond zorg en welzijn

Kennismakingsavond zorg en welzijn

LOB-programma, Vmbo alle leerwegen, Mbo niveau 1 t/m 4
De afdeling Zorg & Welzijn van ROC Rivor organiseert, inmiddels voor het derde jaar, een kennismakingsavond voor aankomende studenten en hun ouders vóór de zomervakantie.
Keuzecaroussel - Coaching voor twijfelaars

Keuzecaroussel - Coaching voor twijfelaars

Vmbo alle leerwegen, Leerjaar 3/4, Doorstroom, Loopbaangesprek
Voor jongeren die voor de zomervakantie nog geen opleidingskeuze hebben gemaakt organiseert Scalda de Keuzecarrousel, een kort intensief coachingstraject dat hen helpt bij het maken...
Keuzecarrousel niet Nederlandstaligen

Keuzecarrousel niet Nederlandstaligen

Vmbo alle leerwegen, Leerjaar 3/4, Loopbaangesprek, Doorstroom
Niet-Nederlandstalige jongeren (18-27 jaar) kunnen zich via de Keuzecarrousel van Scalda oriënteren op een passende en effectieve instroommogelijkheid in het mbo. Tijdens meeloopdagen...
Keuzedeel voorbereiding hbo

Keuzedeel voorbereiding hbo

Mbo niveau 1 t/m 4, Ho, Leerjaar 3/4, Samenwerken, LOB-programma, Loopbaangesprek, Doorstroom
Mbo en hbo-scholen in de Regio Zuid werken samen aan een betere doorstroom tussen mbo en hbo. Dit doen zij door het aanbieden van het keuzedeel Voorbereiding hbo. De essentie van het...
Kies je wereld

Kies je wereld

Leerjaar 3/4, Vmbo alle leerwegen, LOB-programma
Derdejaars vmbo-leerlingen in Friesland maken kennis met het mbo tijdens het event ‘Kies je Wereld’. Ze volgen meerdere praktische workshops binnen een aantal opleidingsrichtingen en...
Leerlinggeleide voortgangsgesprekken

Leerlinggeleide voortgangsgesprekken

Havo, Vwo, Leerjaar 1/2, Leerjaar 3/4, Leerjaar 5/6, LOB-documenten, LOB-programma
Persoonlijke ontwikkeling, leren leren en leren kiezen staan centraal op het dr. Nassaucollege – locatie Quintus in Assen. Een overtuiging die sterk terugkomt in de leerlinggeleide...
Leijgraaf Next

Leijgraaf Next

Mbo niveau 1 t/m 4, Leerjaar 1/2, Leerjaar 3/4, Samenwerken, Doorstroom
Oud-studenten van ROC de Leijgraaf vinden elkaar in Leijgraaf Next, een organisatie voor en door oud-studenten. In deze community treffen ze elkaar, breiden hun netwerk uit en blijven...
Lesbrief Arbeidsmarktgegevens

Lesbrief Arbeidsmarktgegevens

Vmbo alle leerwegen, Havo, Vwo, Leerjaar 3/4, Leerjaar 5/6, Samenwerken, LOB-programma
In dit voorbeeld vindt u een film over wat het belang is van arbeidsmarktgegevens en enkele voorbeelden hoe je deze informatie in de les kunt gebruiken. Daarnaast vind je veel relevante...


Bekijk items: 1 tot 20 (46 totaal)