ZoekenMaterialen > Praktijkvoorbeelden

Hoe geven vo- en mbo-scholen in Nederland vorm aan LOB? Hier vind je ter inspiratie praktijkvoorbeelden. Je kunt de voorbeelden vrij gebruiken voor je eigen LOB-programma.
Wil je zelf een mooi praktijkvoorbeeld van uw school met ons delen? Graag! Stuur ons een bericht: info@expertisepuntlob.nl
Deze databank wordt periodiek aangevuld met nieuwe praktijkvoorbeelden.
Lees meer 

We hebben 62 items voor je gevonden:
Bekijk items: 1 tot 20 (62 totaal)
Agri Food Capital

Agri Food Capital

Vmbo alle leerwegen, Havo, Vwo, Mbo niveau 1 t/m 4, Ho, Leerjaar 1/2, Leerjaar 3/4, Leerjaar 5/6, Samenwerken, LOB-documenten, LOB-programma, Professionalisering, Doorstroom
In Noord-Brabant werken gemeenten, werkgevers(organisaties) en onderwijsorganisaties samen om regionaal maximale afstemming te realiseren tussen werk en het potentieel aan...
Almelo Academy

Almelo Academy

Havo, Vwo, Leerjaar 3/4, Leerjaar 5/6, Samenwerken, LOB-programma, Doorstroom
De Almelo Academy wordt georganiseerd voor gemotiveerde leerlingen in 4 havo en 5 vwo van de vier Almelose VO-scholen. In acht sectoren wordt een Almelo Academy georganiseerd. Havo en...
Alumnibeleid i.r.t. LOB

Alumnibeleid i.r.t. LOB

Havo, Vwo, Ho, Leerjaar 5/6, Samenwerken, Doorstroom
Oud-leerlingen komen terug naar hun middelbare school om voorlichting te geven aan leerlingen van klas 3, 4, 5 en 6 over hun studie-ervaringen. Zowel op inhoud van de opleiding als...
Beroepsvoorlichting

Beroepsvoorlichting

Havo, Vwo, Vmbo alle leerwegen, Leerjaar 3/4, Leerjaar 5/6, Samenwerken, Doorstroom
In Groningen werken leerlingen en het regionale bedrijfsleven nauw samen aan beroepsvoorlichting. Dit doen zij door middel van zelfgemaakte reclame-uitingen over beroepen. De gemaakte...
Brug naar de Toekomst

Brug naar de Toekomst

Leerjaar 1/2, LOB-programma, Doorstroom, Pro
Op de Brug, school voor praktijkonderwijs in Zaltbommel werken leerlingen gestructureerd toe naar werk of een vervolgopleiding op het mbo. Zij doen dit in vier fases, waarbij het...
Dagelijks mentor leerling contact

Dagelijks mentor leerling contact

Vmbo alle leerwegen, Leerjaar 1/2, Leerjaar 3/4, Loopbaangesprek
Op het CSG Liudger in Drachten heeft de leerling elke week twee contactmomenten met zijn/haar mentor. In het lesrooster is er elke ochtend een moment ingeroosterd van 8.10-8.35...
Digitaal doorstroomdossier

Digitaal doorstroomdossier

Vmbo alle leerwegen, Leerjaar 3/4, LOB-documenten, Doorstroom
In de regio Rijnmond werken vo- en mbo-scholen vanaf 2017 met het digitaal doorstroomdossier van Intergrip (DDD). Met de invoering van het DDD nam men afscheid van het regionale...
Doedag op mbo voor tweedejaars vmbo

Doedag op mbo voor tweedejaars vmbo

Vmbo alle leerwegen, Mbo niveau 1 t/m 4, Leerjaar 1/2, Doorstroom
Jaarlijks maken zo’n twaalfhonderd tweedejaars vmbo-leerlingen van tien vo-scholen kennis met het Zeeuwse mbo tijdens de Doe Dag. Leerlingen schrijven zich in voor een Doe-activiteit...
Doorstroomcoaching

Doorstroomcoaching

Vmbo alle leerwegen, Leerjaar 3/4, Samenwerken, Doorstroom
Vo-leerlingen in Noord-Brabant die wel wat extra hulp kunnen gebruiken bij de overstap naar het mbo worden begeleidt door een doorstroomcoach. Hij of zij ondersteunt de leerling tijdens...
Driehoeksgesprekken

Driehoeksgesprekken

Leerjaar 3/4, Leerjaar 5/6, Leerjaar 1/2, Havo, Vwo, Vmbo alle leerwegen, Loopbaangesprek, LOB-programma
Twee keer per jaar vinden op het Amstelveense vo de oudergesprekken met de mentor plaats. Bijzonder aan deze gesprekken is dat het niet de mentor, maar de leerling zelf is die de...
Dromen en doen

Dromen en doen

Havo, Vwo, Leerjaar 3/4, Samenwerken, Doorstroom, LOB-programma
Door een combinatie van ondernemerschap, ambitie en praktijk worden havo 4-leerlingen van het Da Vinci College in Leiden gestimuleerd tot het maken van de juiste studiekeuze. Tijdens...
Duurzame keuzes

Duurzame keuzes

Mbo niveau 1 t/m 4, Ho, Leerjaar 3/4, Samenwerken, Doorstroom, Visie en beleid
In de regio Rijnmond hebben mbo- en hbo-scholen een gezamenlijke visie ontwikkeld op loopbaanbegeleiding van mbo-studenten die de overstap maken naar het hbo. Een goed aansluitende...
Gaan voor een baan

Gaan voor een baan

Vmbo alle leerwegen, Mbo niveau 1 t/m 4, Leerjaar 1/2, Leerjaar 3/4, Leerjaar 5/6, Samenwerken, LOB-programma, Doorstroom
In Rotterdam Zuid is sprake van een mismatch tussen onderwijs en de vraag van de arbeidsmarkt. Nog te veel leerlingen kiezen na het vmbo voor financiële, administratieve en juridische...
Haags mentorprogramma

Haags mentorprogramma

Havo, Ho, Leerjaar 3/4, Samenwerken, Doorstroom
Bij het Haags Mentorprogramma (HMP) staat aandacht voor een door studenten centraal. Derdejaars havo-leerlingen worden gekoppeld aan een student van Universiteit Leiden of de Haagse...
Havo van de toekomst

Havo van de toekomst

Havo, Hbo, Samenwerken, Doorstroom
Het havo-onderwijs moet anders. Dat weten, voelen en ervaren we allemaal. Of het nu gaat om doorstroomcijfers van havoleerlingen naar het hbo, slagingspercentage of het plezier wat...
Het Loopbaandossier in Nederland

Het Loopbaandossier in Nederland

Vmbo alle leerwegen, Mbo niveau 1 t/m 4, Havo, Vwo, LOB-documenten, Doorstroom
Niet voor iedereen betekent het loopbaandossier hetzelfde. Voor alle niveaus binnen het vmbo is het verplicht om een loopbaandossier te hebben. De school is vrij om hier vorm aan te...
Inbedding van LOB binnen de school

Inbedding van LOB binnen de school

Havo, Leerjaar 3/4, Hbo, Doorstroom, LOB-programma, Thema's
SG Were Di heeft loopbaanoriëntatie ingebed in de school. De visie van de school is om leerlingen in staat te stellen hun ambitie en talenten te ontdekken en te waarderen en deze...
Intervisiegroep Gymnasia

Intervisiegroep Gymnasia

Havo, Vwo, Leerjaar 1/2, Leerjaar 3/4, Leerjaar 5/6, Samenwerken, Loopbaangesprek, Doorstroom, Professionalisering
Twee keer per jaar komen de decanen van de Amsterdamse Gymnasia, het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum en het Stedelijk Gymnasium Haarlem samen voor intervisie-overleg.
Investeren in vmbo-leerlingen

Investeren in vmbo-leerlingen

Leerjaar 1/2, Vmbo alle leerwegen, Leerjaar 3/4, Doorstroom, Samenwerken, Mbo niveau 1 t/m 4
De keuze voor het mbo is een bewuste keuze, aldus het Nova College. Om jongeren hier op de juiste manier mee aan de slag te laten gaan heeft het Nova College projecten opgezet waarbij...
Kennismakingsavond zorg en welzijn

Kennismakingsavond zorg en welzijn

LOB-programma, Vmbo alle leerwegen, Mbo niveau 1 t/m 4
De afdeling Zorg & Welzijn van ROC Rivor organiseert, inmiddels voor het derde jaar, een kennismakingsavond voor aankomende studenten en hun ouders vóór de zomervakantie.


Bekijk items: 1 tot 20 (62 totaal)