En nu naar buiten!

vmbo kader / theoretisch, mbo niveau 3 - 4, begin van de opleiding, tijdens de opleiding, einde van de opleiding, netwerken, hele LOB-cyclus, ervaren op school / privé, ouders, gemiddeld, > 60 minuten, individuele opdracht, havo, vwo

De jongeren ervaren hoe het is om met 3 mensen uit hun netwerk in gesprek in te gaan over hun loopbaanontwikkeling, hun opleidings- en beroepskeuze.


Download PDF document (469 KB)


BestandenGrootte
en_nu_naar_buiten.docx269 KB


En nu naar buiten!