Een profiel kiezen

vmbo basis, vmbo kader / theoretisch, tijdens de opleiding, kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, loopbaansturing, hele LOB-cyclus, ervaren op school / privé, ouders, gemiddeld, > 60 minuten, individuele opdracht

De jongere maakt een keuze voor een profiel na gesprekken met familieleden.


Download Word document (279 KB)


BestandenGrootte
een_profiel_kiezen.pdf509 KB


Een profiel kiezen