Beroepen verkennen

vmbo basis, vmbo kader / theoretisch, mbo niveau 1 - 2, mbo niveau 3 - 4, tijdens de opleiding, einde van de opleiding, kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, loopbaansturing, hele LOB-cyclus, ervaren op school / privé, ouders, gemiddeld, > 60 minuten, individuele opdracht

Door met een familielid te praten, ontdekken en onderzoeken jongeren drie beroepen en weten ze waarom ze dit beroep al of niet interessant vinden.


Download Word document (299 KB)


BestandenGrootte
beroepen_kiezen.pdf540 KB


Beroepen verkennen