ZoekenMaterialen > Opdrachtenbank

Om LOB in het onderwijs vorm te geven kan een school kiezen om gebruik te maken van LOB-opdrachten voor vmbo, havo/vwo en mbo.
In deze opdrachtenbank staan concrete LOB-opdrachten waar u direct mee aan de slag kunt binnen uw eigen school. Deze opdrachten zijn ontwikkeld in verschillende LOB-projecten en recent geactualiseerd. Alle LOB-opdrachten zijn zowel in WORD als PDF format beschikbaar.
U zoekt eenvoudig op bijvoorbeeld competentie, niveau of de plek in de LOB-cyclus met de zoekcriteria in het linker menu.
Lees meer 


We hebben 135 items voor je gevonden:
Bekijk items: 1 tot 20 (135 totaal)
(Digitaal) moodboard maken en presenteren van het bedrijfsbezoek

(Digitaal) moodboard maken en presenteren van het bedrijfsbezoek

vmbo kader / theoretisch, mbo niveau 3 - 4, tijdens de opleiding, kwaliteitenreflectie, reflecteren en vastleggen, ervaren op school / privé, gemiddeld, > 60 minuten, individuele opdracht, groepsopdracht
Jongeren ervaren wat het is om via beelden (in plaats van met woorden) hun ervaring van een bedrijfsbezoek vast te leggen.
Bedankbrief voor de praktijkbegeleider

Bedankbrief voor de praktijkbegeleider

mbo niveau 3 - 4, tijdens de opleiding, netwerken, reflecteren en vastleggen, ervaren op school / privé, weinig, > 60 minuten, individuele opdracht
Jongeren schrijven een bedankbrief voor het bedrijf dat ze hebben bezocht, waarin ze beschrijven wat ze van het bezoek vonden.
Bedanken van de begeleider voor een bedrijfsbezoek

Bedanken van de begeleider voor een bedrijfsbezoek

vmbo kader / theoretisch, mbo niveau 3 - 4, begin van de opleiding, tijdens de opleiding, loopbaansturing, reflecteren en vastleggen, ervaren op school / privé, ervaren in beroepspraktijk, weinig, 30 - 60 minuten, individuele opdracht
Jongeren delen hun ervaringen van het bedrijfsbezoek met de begeleider van het bedrijf waar ze op bezoek zijn geweest. De begeleider van het bedrijf kan op basis hiervan eventueel zijn...
Bedankt voor het compliment

Bedankt voor het compliment

vmbo kader / theoretisch, havo / vwo, mbo niveau 3 - 4, begin van de opleiding, tijdens de opleiding, kwaliteitenreflectie, reflecteren en vastleggen, ervaren op school / privé, weinig, 30 - 60 minuten, individuele opdracht
Jongeren beschrijven welke sterke punten ze inzetten in hun opleiding of werk. Zij beschrijven dit onder andere aan de hand van complimenten die ze krijgen van anderen.
Beroepen verkennen

Beroepen verkennen

vmbo kader / theoretisch, mbo niveau 1 - 2, mbo niveau 3 - 4, tijdens de opleiding, einde van de opleiding, kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, loopbaansturing, hele LOB-cyclus, ervaren op school / privé, ouders, gemiddeld, > 60 minuten, individuele opdracht
Door met een familielid te praten, ontdekken en onderzoeken jongeren drie beroepen en weten ze waarom ze dit beroep al of niet interessant vinden.
Bezoek een open dag in het mbo

Bezoek een open dag in het mbo

vmbo basis, vmbo kader / theoretisch, einde van de opleiding, motievenreflectie, loopbaansturing, hele LOB-cyclus, oriënteren door informatie, ouders, gemiddeld, > 60 minuten, individuele opdracht
De student bezoekt een open dag, zodat hij een beeld krijgt van de opleiding die hij wellicht na het vmbo zou willen volgen.
Communicatie? Dat is toch logisch! Of niet?

Communicatie? Dat is toch logisch! Of niet?

havo / vwo, mbo niveau 3 - 4, tijdens de opleiding, einde van de opleiding, kwaliteitenreflectie, reflecteren en vastleggen, ervaren op school / privé, veel, 30 - 60 minuten, groepsopdracht
Jongeren spreken met elkaar over een moeilijke situatie naar aanleiding van de logische niveaus van Bateson.
Communiceren - kun je dat leren?

Communiceren - kun je dat leren?

havo / vwo, mbo niveau 3 - 4, tijdens de opleiding, netwerken, reflecteren en vastleggen, ervaren op school / privé, weinig, 30 - 60 minuten, groepsopdracht
Jongeren ervaren hoe belangrijk een goede communicatie is en wat dit kan betekenen in hun relatie met anderen.
De ‘do’s en don’ts’ bij een bedrijfsbezoek.

De ‘do’s en don’ts’ bij een bedrijfsbezoek.

mbo niveau 1 - 2, mbo niveau 3 - 4, tijdens de opleiding, werkexploratie, LOB-cyclus, oriënteren door informatie, ervaren op school / privé, ervaren in beroepspraktijk, weinig, > 60 minuten, groepsopdracht
Jongeren formuleren ‘do’s en don’ts’ bij een bedrijfsbezoek.
De complimenten-bon

De complimenten-bon

vmbo kader / theoretisch, havo / vwo, mbo niveau 3 - 4, tijdens de opleiding, netwerken, reflecteren en vastleggen, ervaren op school / privé, weinig, 30 - 60 minuten, groepsopdracht
Jongeren ervaren dat iemand om hulp/ begeleiding vragen in je netwerk, hetzelfde is als iemand belonen voor datgene wat je van diegene kan leren/ ontvangen. Jongeren ervaren hoe het is...
De culturele achtergrond van de docent

De culturele achtergrond van de docent

vmbo basis, mbo niveau 1 - 2, mbo niveau 3 - 4, begin van de opleiding, tijdens de opleiding, werkexploratie, reflecteren en vastleggen, weinig, 0 - 30 minuten, groepsopdracht
Jongeren ervaren hoe hun begeleider zichzelf ziet in relatie tot de cultuur waar hij uit voortkomt. Zij ervaren eventueel dat hun begeleider ook te maken heeft gehad met vooroordelen...
De talenten van jouw jongeren

De talenten van jouw jongeren

vmbo basis, vmbo kader / theoretisch, havo / vwo, mbo niveau 1 - 2, mbo niveau 3 - 4, tijdens de opleiding, kwaliteitenreflectie, reflecteren en vastleggen, ervaren op school / privé, gemiddeld, 30 - 60 minuten, groepsopdracht
Jongeren reflecteren op hun eigen talenten aan de hand van wat anderen over hen zeggen.
De talentenmarkt

De talentenmarkt

vmbo kader / theoretisch, havo / vwo, mbo niveau 3 - 4, einde van de opleiding, loopbaansturing, reflecteren en vastleggen, ervaren op school / privé, gemiddeld, groepsopdracht, kwaliteitenreflectie
Bereid deze oefening voor door zelf ook antwoord te geven op de vragen die je aan de jongeren stelt. Als je een product zou zijn, welk product zou dat dan zijn? Waar ben je te koop? Hoe...
De werelden van techniek verkennen

De werelden van techniek verkennen

vmbo basis, vmbo kader / theoretisch, mbo niveau 1 - 2, mbo niveau 3 - 4, tijdens de opleiding, einde van de opleiding, kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, loopbaansturing, hele LOB-cyclus, ervaren op school / privé, ouders, gemiddeld, > 60 minuten, individuele opdracht, groepsopdracht
Na deze opdracht hebben jongeren samen met een familielid onderzocht welke vormen van techniek het beste bij hen past en waarom.
Draaiboek interactieve ouderbijeenkomst

Draaiboek interactieve ouderbijeenkomst

vmbo basis, vmbo kader / theoretisch, havo / vwo, tijdens de opleiding, kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, ervaren, ervaren op school / privé, ouders, veel, > 60 minuten, groepsopdracht
Leerlingen en ouders/ verzorgers gaan een praktijkopdracht uitvoeren in twee profielen, om te verkennen of dit bij de kwaliteiten en motieven van de jongere past.
Draaiboek interactieve ouderbijeenkomst: presentaties jongeren over hun stage

Draaiboek interactieve ouderbijeenkomst: presentaties jongeren over hun stage

vmbo basis, vmbo kader / theoretisch, mbo niveau 1 - 2, mbo niveau 3 - 4, tijdens de opleiding, einde van de opleiding, werkexploratie, reflecteren en vastleggen, ervaren op school / privé, ouders, veel, > 60 minuten, groepsopdracht
Leerlingen presenteren de ervaringen die zij hebben opgedaan tijdens hun stage aan hun ouders en andere ouders. Zo reflecteren zij op deze ervaringen en ontdekken zij wat een...
Draaiboek interactieve ouderbijenkomst: een spel over motieven, kwaliteiten en beroepen

Draaiboek interactieve ouderbijenkomst: een spel over motieven, kwaliteiten en beroepen

vmbo basis, vmbo kader / theoretisch, mbo niveau 1 - 2, mbo niveau 3 - 4, tijdens de opleiding, einde van de opleiding, werkexploratie, reflecteren en vastleggen, ervaren op school / privé, ouders, veel, > 60 minuten, groepsopdracht
Aan de hand van een spel verkennen jongeren en ouders beroepen die passen bij de motieven en kwaliteiten van de jongeren.
Dromen, durven en doen

Dromen, durven en doen

havo / vwo, mbo niveau 3 - 4, begin van de opleiding, tijdens de opleiding, einde van de opleiding, kwaliteitenreflectie, hele LOB-cyclus, ervaren op school / privé, gemiddeld, > 60 minuten, individuele opdracht
De jongeren ervaren wat het is om vóóraf na te denken over dingen die zij moeilijk vinden als het om planning gaat. Zij ervaren wat het is om datgene wat ze moeilijk vinden te benoemen...
Een gesprek met een onbekende

Een gesprek met een onbekende

havo / vwo, mbo niveau 3 - 4, einde van de opleiding, netwerken, hele LOB-cyclus, ervaren op school / privé, ervaren in beroepspraktijk, weinig, > 60 minuten, individuele opdracht
Jongeren trainingen zichzelf in het voeren van gesprekjes met onbekenden, zonder vooraf de inhoud te bepalen van het gesprek.
Een mandala tekenen

Een mandala tekenen

vmbo basis, vmbo kader / theoretisch, mbo niveau 3 - 4, tijdens de opleiding, einde van de opleiding, motievenreflectie, reflecteren en vastleggen, ervaren op school / privé, gemiddeld, 30 - 60 minuten, individuele opdracht, groepsopdracht
Jongeren hebben een beeld van het nu, hun krachten, talenten en ontwikkeling en ook van wat voor hen mist op dit moment, het verlangen naar iets anders, iets nieuws


Bekijk items: 1 tot 20 (135 totaal)