ZoekenMaterialen > Opdrachtenbank

Om LOB in het onderwijs vorm te geven kan een school kiezen om gebruik te maken van LOB-opdrachten voor vmbo, havo/vwo en mbo.
In deze opdrachtenbank staan concrete LOB-opdrachten waar u direct mee aan de slag kunt binnen uw eigen school. Deze opdrachten zijn ontwikkeld in verschillende LOB-projecten en recent geactualiseerd. Alle LOB-opdrachten zijn zowel in WORD als PDF format beschikbaar.
U zoekt eenvoudig op bijvoorbeeld competentie, niveau of de plek in de LOB-cyclus met de zoekcriteria in het linker menu.
Lees meer 


We hebben 233 items voor je gevonden:
Bekijk items: 1 tot 20 (233 totaal)
(Digitaal) moodboard maken en presenteren van het bedrijfsbezoek

(Digitaal) moodboard maken en presenteren van het bedrijfsbezoek

vmbo kader / theoretisch, mbo niveau 3 - 4, tijdens de opleiding, kwaliteitenreflectie, reflecteren en vastleggen, ervaren op school / privé, gemiddeld, > 60 minuten, individuele opdracht, groepsopdracht
Jongeren ervaren wat het is om via beelden (in plaats van met woorden) hun ervaring van een bedrijfsbezoek vast te leggen.
(On)bekend beroep

(On)bekend beroep

vmbo basis, vmbo kader / theoretisch, mbo niveau 1 - 2, mbo niveau 3 - 4, begin van de opleiding, tijdens de opleiding, einde van de opleiding, loopbaansturing, oriënteren door informatie, weinig, 0 - 30 minuten, groepsopdracht
Jongeren maken kennis met relatief onbekende beroepen.
Actie

Actie

vmbo basis, vmbo kader / theoretisch, havo, vwo, mbo niveau 1 - 2, mbo niveau 3 - 4, tijdens de opleiding, einde van de opleiding, kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, reflecteren en vastleggen, weinig, 0 - 30 minuten, individuele opdracht, groepsopdracht
In deze opdracht staan vragen die de loopbaandialoog in gang zetten of op gang houden. Ook theorieën/uitspraken en (links naar) inspirerende beelden, verhalen, teksten, liedjes en...
Al een keuze gemaakt?

Al een keuze gemaakt?

vmbo basis, vmbo kader / theoretisch, einde van de opleiding, loopbaansturing, reflecteren en vastleggen, ervaren op school / privé, weinig, 0 - 30 minuten, groepsopdracht
De jongeren bespreken hoever zij zijn in hun keuzeproces en of ze al weten wat ze na hun diplomering willen gaan doen.
Ambitie

Ambitie

vmbo basis, vmbo kader / theoretisch, havo, vwo, mbo niveau 1 - 2, mbo niveau 3 - 4, tijdens de opleiding, einde van de opleiding, kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, reflecteren en vastleggen, weinig, 0 - 30 minuten, individuele opdracht, groepsopdracht
In deze opdracht staan vragen die de loopbaandialoog in gang zetten of op gang houden. Ook theorieën/uitspraken en (links naar) inspirerende beelden, verhalen, teksten, liedjes en...
Bedankbrief voor de praktijkbegeleider

Bedankbrief voor de praktijkbegeleider

mbo niveau 3 - 4, tijdens de opleiding, netwerken, reflecteren en vastleggen, ervaren op school / privé, weinig, > 60 minuten, individuele opdracht
Jongeren schrijven een bedankbrief voor het bedrijf dat ze hebben bezocht, waarin ze beschrijven wat ze van het bezoek vonden.
Bedanken van de begeleider voor een bedrijfsbezoek

Bedanken van de begeleider voor een bedrijfsbezoek

vmbo kader / theoretisch, mbo niveau 3 - 4, begin van de opleiding, tijdens de opleiding, loopbaansturing, reflecteren en vastleggen, ervaren op school / privé, ervaren in beroepspraktijk, weinig, 30 - 60 minuten, individuele opdracht
Jongeren delen hun ervaringen van het bedrijfsbezoek met de begeleider van het bedrijf waar ze op bezoek zijn geweest. De begeleider van het bedrijf kan op basis hiervan eventueel zijn...
Bedankt voor het compliment

Bedankt voor het compliment

vmbo kader / theoretisch, mbo niveau 3 - 4, begin van de opleiding, tijdens de opleiding, kwaliteitenreflectie, reflecteren en vastleggen, ervaren op school / privé, weinig, 30 - 60 minuten, individuele opdracht, vwo, havo
Jongeren beschrijven welke sterke punten ze inzetten in hun opleiding of werk. Zij beschrijven dit onder andere aan de hand van complimenten die ze krijgen van anderen.
Beelden van mijn beroep: voor- en nadelen van mijn werk

Beelden van mijn beroep: voor- en nadelen van mijn werk

vmbo kader / theoretisch, mbo niveau 1 - 2, mbo niveau 3 - 4, begin van de opleiding, tijdens de opleiding, werkexploratie, reflecteren en vastleggen, ervaren op school / privé, weinig, > 60 minuten, individuele opdracht
Door middel van (digitaal) beeld laat de student zien wat de voor- en nadelen van zijn beroep zijn en hoe een werkdag eruitziet.
Beelden van mijn bpv

Beelden van mijn bpv

mbo niveau 3 - 4, tijdens de opleiding, werkexploratie, reflecteren en vastleggen, ervaren op school / privé, weinig, > 60 minuten, individuele opdracht
Door middel van (digitaal) beeld laat de student zien hoe een werkdag op de BPV eruit ziet en wat zij als prettig en minder prettig ervaren.
Ben ik deskundig genoeg?

Ben ik deskundig genoeg?

mbo niveau 1 - 2, mbo niveau 3 - 4, tijdens de opleiding, werkexploratie, reflecteren en vastleggen, ervaren op school / privé, gemiddeld, > 60 minuten, groepsopdracht
Jongeren bespreken met elkaar een aantal dilemma's die zij op het werk/ de BPV zouden kunnen tegenkomen. Zij ervaren welke mogelijke invalshoeken er zijn om met dit soort situaties om...
Beroepen stellen eisen

Beroepen stellen eisen

vmbo basis, vmbo kader / theoretisch, mbo niveau 1 - 2, mbo niveau 3 - 4, tijdens de opleiding, einde van de opleiding, loopbaansturing, ervaren, ervaren op school / privé, gemiddeld, 30 - 60 minuten, groepsopdracht
Jongeren leggen een relatie tussen de eisen die in vacatures gesteld worden en hun eigen ontwikkeling.
Beroepen verkennen

Beroepen verkennen

vmbo basis, vmbo kader / theoretisch, mbo niveau 1 - 2, mbo niveau 3 - 4, tijdens de opleiding, einde van de opleiding, kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, loopbaansturing, hele LOB-cyclus, ervaren op school / privé, ouders, gemiddeld, > 60 minuten, individuele opdracht
Door met een familielid te praten, ontdekken en onderzoeken jongeren drie beroepen en weten ze waarom ze dit beroep al of niet interessant vinden.
Beroepenavond voor jongeren in hun laatste jaar voor het eindexamen

Beroepenavond voor jongeren in hun laatste jaar voor het eindexamen

einde van de opleiding, werkexploratie, ervaren, oriënteren door informatie, ouders, arbeidsmarkt, alumni, veel, > 60 minuten, groepsopdracht, havo, vwo
De leerlingen gaan het verband zien tussen de vakken op school en de maatschappij en hun toekomst. De leerlingen hebben kennis gemaakt met diverse beroepen. De...
Beroepsportfolio

Beroepsportfolio

vmbo basis, vmbo kader / theoretisch, mbo niveau 1 - 2, mbo niveau 3 - 4, tijdens de opleiding, einde van de opleiding, loopbaansturing, reflecteren en vastleggen, ervaren op school / privé, gemiddeld, 30 - 60 minuten, groepsopdracht
Jongeren vullen een klein portfolio in over het beroep dat hen op dit moment het meest aantrekkelijk lijkt.
Bezoek een open dag in het mbo

Bezoek een open dag in het mbo

vmbo basis, vmbo kader / theoretisch, einde van de opleiding, motievenreflectie, loopbaansturing, hele LOB-cyclus, oriënteren door informatie, ouders, gemiddeld, > 60 minuten, individuele opdracht
De student bezoekt een open dag, zodat hij een beeld krijgt van de opleiding die hij wellicht na het vmbo zou willen volgen.
Bezoeken van een open dag op meeloopdag in bovenbouw havo-vwo

Bezoeken van een open dag op meeloopdag in bovenbouw havo-vwo

einde van de opleiding, kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, loopbaansturing, reflecteren en vastleggen, oriënteren door informatie, veel, > 60 minuten, individuele opdracht, havo, vwo
De leerlingen maken een bewustere koppeling tussen zelfbeeld en studie waardoor ze het maximale halen uit het bezoeken van een open dag/meeloopdag. De jongere gaat actief onderzoeken...
Breng je netwerk in beeld

Breng je netwerk in beeld

vmbo basis, vmbo kader / theoretisch, mbo niveau 1 - 2, mbo niveau 3 - 4, begin van de opleiding, tijdens de opleiding, einde van de opleiding, netwerken, reflecteren en vastleggen, ervaren op school / privé, weinig, 30 - 60 minuten, individuele opdracht, havo, vwo
De jongeren brengen hun netwerk letterlijk in beeld. Hoe beter je weet hoe je netwerk eruitziet, hoe beter je mensen kan opzoeken met wie je over je loopbaanontwikkeling kunt praten.
Challenges uit de beroepspraktijk uitvoeren

Challenges uit de beroepspraktijk uitvoeren

einde van de opleiding, werkexploratie, hele LOB-cyclus, ervaren in beroepspraktijk, ouders, arbeidsmarkt, veel, > 60 minuten, groepsopdracht, havo, vwo
• Door een combinatie van ondernemerschap, ambitie en praktijk worden havo 4-leerlingen gestimuleerd tot het maken van de juiste studiekeuze. Tijdens Dromen en Doen werken zij...
Communicatie? Dat is toch logisch! Of niet?

Communicatie? Dat is toch logisch! Of niet?

mbo niveau 3 - 4, tijdens de opleiding, einde van de opleiding, kwaliteitenreflectie, reflecteren en vastleggen, ervaren op school / privé, veel, 30 - 60 minuten, groepsopdracht, vwo, havo
Jongeren spreken met elkaar over een moeilijke situatie naar aanleiding van de logische niveaus van Bateson.


Bekijk items: 1 tot 20 (233 totaal)