Publicatie Loopbaanreflectie in dialoog

Professionaliseren, Meer weten, mbo

In deze brochure leest u het verslag van de training die mbo-docenten hebben gevolgd als het gaat om het voeren van reflectieve loopbaangesprekken. Deze training is een doorontwikkeling van de training zoals omschreven in de publicatie 'Loopbaanreflectie en docenten, een paar apart' en omvat zowel een train-de-trainer onderdeel – bestemd voor zogenoemde schoolcoaches – als een training voor docententeams.

Ook interessant:

Tags: reflectieve loopbaangesprekken, loopbaanreflectie, professionaliseren, professionalisering, schoolcoaches, loopbaangesprek, reflectiegesprek, LOB-gesprek, reflectie, coachingsgesprekken, LOB-cyclus


Download PDF document (3.9 MB)


Publicatie Loopbaanreflectie in dialoog