ZoekenMaterialen > LOB-methoden

Om LOB in het onderwijs vorm te geven kan een school kiezen om gebruik te maken van LOB-methoden en LOB-producten.
In het overzicht zijn alle producten van LOB-aanbieders voor vmbo, havo/vwo en mbo opgenomen. Dit kunnen complete LOB-methoden zijn, maar ook LOB-producten die voor een bepaald LOB-onderdeel een oplossing bieden.
Via de selectiecriteria in het linker menu kunt u zelf aangeven waar u naar op zoek bent.
Lees meer 

Mist u een LOB-product of -methode? Stuur ons een bericht: info@ExpertisepuntLOB.nl
NB de informatie per LOB-product is door de aanbieder zelf aangeleverd, de leveranciers zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden m.b.t. filters en het werkelijke aanbod.
We hebben 72 items voor je gevonden:
Bekijk items: 61 tot 72 (72 totaal)
Studieloopbaanplanner

Studieloopbaanplanner

Havo, Vwo, Mbo niveau 1 - 4, Alle vijf loopbaancompetenties, Onderdelen LOB-cyclus, Betrokken partijen, LOB-activiteiten, Loopbaandocument, Maatwerk mogelijk, Persoonsvorming en -ontwikkeling, Lesmethode en -opdrachten, Test scan overig, Digitaal - online
In de Studieloopbaanplanner met portfolio en plusdocument werkt de leerling vanaf leerjaar 4 van het havo / vwo aan een gedegen voorbereiding van zijn keuze voor een vervolgstudie in...
Studievoortgangsmeter

Studievoortgangsmeter

Mbo niveau 1 - 4, Alle vijf loopbaancompetenties, Onderdelen LOB-cyclus, LOB-activiteiten, Maatwerk mogelijk, Digitaal - online, Persoonsvorming en -ontwikkeling, Betrokken partijen
De Studievoortgangsmeter (SVM) is een innovatief digitaal ‘dashboard’ dat de voortgang van de student in beeld brengt voor zowel student, docent als praktijkbegeleider. Het toont de...
Talentenmap

Talentenmap

Vmbo alle leerwegen, Havo, Vwo, Alle vijf loopbaancompetenties, Onderdelen LOB-cyclus, Betrokken partijen, LOB-activiteiten, Loopbaandocument, Maatwerk mogelijk, Lesmethode en -opdrachten, Test scan overig, Digitaal - online, Werkboek
De Talentenmap is een LOB-methode voor pro, vmbo, havo/vwo. De Talentenmap stimuleert leerlingen actief met het plannen van zijn/haar schoolloopbaan. De methode bevat speelse opdrachten...
The Plot Thickens

The Plot Thickens

Vmbo alle leerwegen, Havo, Vwo, Alle vijf loopbaancompetenties, Persoonsontwikkeling, Onderdelen LOB-cyclus, Betrokken partijen, Lesmethode en -opdrachten, LOB-activiteiten, Loopbaandocument, Digitaal - online, Maatwerk mogelijk
The Plot Thickens is een loopbaanmethode van brugklas t/m examenjaar en van vmbo-bl t/m vwo, waarin we uw leerlingen loopbaanvaardig maken. Door de leerling in de spotlights te...
VO-talent

VO-talent

Vmbo alle leerwegen, Havo, Vwo, Alle vijf loopbaancompetenties, Onderdelen LOB-cyclus, LOB-activiteiten, Loopbaandocument, Maatwerk mogelijk, Betrokken partijen, Lesmethode en -opdrachten, Test scan overig, Digitaal - online, Werkboek
VO-talent is een methode voor loopbaanleren in het voortgezet onderwijs. De methode kan worden ingezet in combinatie met het LOB dossier / digitaal portfolio van Volution. De opdrachten...
Werken aan je Toekomst mbo niveau 3-4

Werken aan je Toekomst mbo niveau 3-4

Mbo niveau 1 - 4, Digitaal - online, Geen maatwerk mogelijk, Alle vijf loopbaancompetenties, Onderdelen LOB-cyclus, Betrokken partijen, Lesmethode en -opdrachten, Test scan overig, Loopbaandocument, Werkboek
Werken aan je Toekomst is een methode voor een succesvolle loopbaanoriëntatie in het mbo. De methode zorgt voor zelfbewuste en gemotiveerde jongeren met een plan voor hun toekomst. Het...
Werken aan je Toekomst niveau mbo 1-2

Werken aan je Toekomst niveau mbo 1-2

Mbo niveau 1 - 4, Alle vijf loopbaancompetenties, Onderdelen LOB-cyclus, Betrokken partijen, Lesmethode en -opdrachten, Loopbaandocument, Digitaal - online, Geen maatwerk mogelijk, Werkboek
Werken aan je Toekomst is een methode voor een succesvolle loopbaanoriëntatie in het mbo. De methode zorgt voor zelfbewuste en gemotiveerde jongeren met een plan voor hun toekomst. Het...
WerkWijs

WerkWijs

Vmbo alle leerwegen, Persoonsontwikkeling, Betrokken partijen, Werkboek, LOB-activiteiten, Maatwerk mogelijk
Voor het vinden of behouden van een goede stageplek of bijbaan zijn sociale vaardigheden nodig die jongeren vaak nog niet hebben. Dat gemis vertaalt zich in gedrag dat als brutaal of...
World Skills Netherlands

World Skills Netherlands

Vmbo alle leerwegen, Mbo niveau 1 - 4, Alle vijf loopbaancompetenties, Onderdelen LOB-cyclus, LOB-activiteiten, Geen maatwerk mogelijk, Werkboek
Een lesprogramma voor po (groep 7 en 8), vo, en mbo, inclusief een beroepentest en docentenhandleiding als voorbereiding op een bezoek aan Skills The Finals, de nationale...
YUBU

YUBU

Vmbo alle leerwegen, Havo, Vwo, Maatwerk mogelijk, Digitaal - online, Lesmethode en -opdrachten, Test scan overig, Loopbaandocument, Alle vijf loopbaancompetenties, Onderdelen LOB-cyclus
Yubu is het persoonlijke loopbaankeuzetraject dat leerlingen en hun omgeving activeert. Yubu biedt elke leerling een eigen planning met opdrachten specifiek gericht op zijn uitdagingen....
Zoek jouw loopbaan

Zoek jouw loopbaan

Vmbo alle leerwegen, Havo, Vwo, Mbo niveau 1 - 4, Alle vijf loopbaancompetenties, Persoonsvorming en -ontwikkeling, Onderdelen LOB-cyclus, Betrokken partijen, Digitaal - online, Lesmethode en -opdrachten, LOB-activiteiten, Test scan overig, Loopbaandocument, Maatwerk mogelijk
De module Zoek Jouw Loopbaan is een flexibele LOB-omgeving waarin de leerling gedurende zijn opleiding alles rondom LOB kan organiseren en vastleggen. Het eindproduct van de leerling is...
Zoek jouw mbo

Zoek jouw mbo

Havo, Vmbo alle leerwegen, Mbo niveau 1 - 4, Onderdelen LOB-cyclus, LOB-activiteiten, Digitaal - online, Maatwerk mogelijk
Zoek Jouw Mbo ondersteunt mbo-scholen bij het organiseren van voorlichtingsmomenten waarvoor een inschrijving gewenst is. Meeloopdagen en workshops zijn hiervan voorbeelden.


Bekijk items: 61 tot 72 (72 totaal)