Werken aan je Toekomst mbo niveau 3-4

Mbo niveau 1 - 4, Digitaal - online, Geen maatwerk mogelijk, Alle vijf loopbaancompetenties, Onderdelen LOB-cyclus, Betrokken partijen, Lesmethode en -opdrachten, Test scan overig, Loopbaandocument, Werkboek

Werken aan je Toekomst is een methode voor een succesvolle loopbaanoriëntatie in het mbo. De methode zorgt voor zelfbewuste en gemotiveerde jongeren met een plan voor hun toekomst. Het methodeboek biedt structuur voor inhoud en vorm van de lessen loopbaanoriëntatie. De methode bestaat uit 7 thema’s en biedt inhoud voor ruim 25 lesuren waarin je kunt variëren in werkvormen die klassikaal, zelfstandig of in groepjes worden uitgevoerd. De methode sluit nauw aan bij de vijf loopbaancompetenties zoals uitgewerkt door dr. Marinka Kuipers. Deze competenties zijn voor het ministerie OCW leidend in het mbo en staan centraal in de lesmethode.


Download PDF document (105 KB)


Werken aan je Toekomst mbo niveau 3-4