Studievoortgangsmeter

Mbo niveau 1 - 4, Alle vijf loopbaancompetenties, Onderdelen LOB-cyclus, LOB-activiteiten, Maatwerk mogelijk, Digitaal - online, Persoonsvorming en -ontwikkeling, Betrokken partijen

De Studievoortgangsmeter (SVM) is een innovatief digitaal ‘dashboard’ dat de voortgang van de student in beeld brengt voor zowel student, docent als praktijkbegeleider. Het toont de voortgang op het diplomadossier; de onderdelen die studenten moeten halen om examen te mogen doen. Je ziet de nominale lijn (gemiddeld tempo van de gemiddelde student landelijk) naast de eigen voortgang. Zo ziet de student voortdurend of hij voor, achter of op schema loopt.


Download PDF document (105 KB)


Studievoortgangsmeter