Pionier

Vmbo alle leerwegen, Havo, Vwo, Alle vijf loopbaancompetenties, Onderdelen LOB-cyclus, LOB-activiteiten, Loopbaandocument, Maatwerk mogelijk, Betrokken partijen, Lesmethode en -opdrachten, Test scan overig, Digitaal - online, Werkboek

Leerlingen in de onderbouw maken een start met de LOB en beginnen met de opbouw van een ontwikkelingsgericht digitaal loopbaandossier. LOB in de onderbouw staat in het teken van ontdekken. Leerlingen worden geprikkeld om na te denken over hun talenten/ kwaliteiten, interesse, persoonlijkheid in relatie tot studievoortgang en toekomstdenken.


Download PDF document (106 KB)


Pionier