Makers LOB en burgerschap

Mbo niveau 1 - 4, Alle vijf loopbaancompetenties, Onderdelen LOB-cyclus, Betrokken partijen, Werkboek, Lesmethode en -opdrachten, LOB-activiteiten, Loopbaandocument, Maatwerk mogelijk

Alles voor 3 jaar volledig gepersonaliseerd loopbaan en burgerschap in één boek. Dat is Makers. De student zet zelf de leerroute uit en kiest hoe een opdracht verwerkt wordt. Dit vergroot het eigenaarschap over het leerproces. Het biedt de student de mogelijkheid om direct accenten aan te brengen in de studie.
 


Download PDF document (102 KB)


Makers LOB en burgerschap