Leerlingfolder, gesprekken aan de keukentafel

Vmbo alle leerwegen, Havo, Vwo, Mbo niveau 1 - 4, Alle vijf loopbaancompetenties, Onderdelen LOB-cyclus, Betrokken partijen, LOB-activiteiten, Loopbaandocument, Maatwerk mogelijk, Lesmethode en -opdrachten, Digitaal - online, Werkboek

Met de folder “gesprekken aan de keukentafel “ kun je de ouderbetrokkenheid bij je school vergroten. In de folder zijn de loopbaancompetenties uitgewerkt voor jonge interviewers. Leerlingen kunnen door middel van deze folder zicht krijgen op de loopbanen van hun ouders, grootouders of andere familieleden. Ook krijgen ze antwoorden op vragen over zichzelf.


Download PDF document (104 KB)


Leerlingfolder, gesprekken aan de keukentafel