Edu4All LOB

Vmbo alle leerwegen, Digitaal - online, Maatwerk mogelijk, Lesmethode en -opdrachten, LOB-activiteiten, Test scan overig, Loopbaandocument, Alle vijf loopbaancompetenties, Betrokken partijen, Werkboek

De leerlijn bestaat uit vier werkboeken die het keuzeproces van de vmbo-leerling begeleiden. In elk werkboek zit een vragenlijst van LDC. Deze vragenlijsten leveren input voor het LOB-gesprek. Naast de werkboeken zijn er 100 LOB-acties waaruit de leerling kan kiezen. Elke actie zorgt voor een ervaring die de leerling helpt in zijn keuzeproces. Alle LOB-acties zijn gekoppeld aan de 5 LOB-competenties en leveren een bewijs op. Dit bewijs stopt de leerling in het (digitale) LOB-dossier.


Download PDF document (100 KB)


Edu4All LOB