De volgende stap in mijn loopbaan

Mbo niveau 1 - 4, Digitaal - online, Geen maatwerk mogelijk, Lesmethode en -opdrachten, LOB-activiteiten, Loopbaandocument, Test scan overig, Alle vijf loopbaancompetenties, Onderdelen LOB-cyclus, Betrokken partijen, Werkboek

De volgende stap in mijn Loopbaan is een methode die jongeren voorbereidt op hun volgende stap na hun mbo-opleiding. De methode is erop gericht jongeren een keuze te laten maken en deze keuze uit te werken tot een concreet plan. De methode begint als klassikale methode en wordt specifieker nadat jongeren een keuze hebben gemaakt en samen in projectgroepen dit uit gaan werken. Studenten kunnen zich verdiepen in drie keuzes: naar het hbo, een tussenjaar of aan het werk. De methode is inzetbaar als verdieping op loopbaan of als keuzedeel 'voorbereiding hbo'. Het is geschikt is voor niveau 3 en 4, in het 2e of 3e leerjaar.


Download PDF document (103 KB)


De volgende stap in mijn loopbaan