Zoeken


Alle filters uitzetten


Materialen > LOB-materialen

Voor LOB zijn diverse intressante materialen beschikbaar, zoals publicaties, handreikingen, rapporten en artikelen. Het Expertisepunt LOB heeft alle actuele materialen verzameld. Via het linker menu kunt u zoeken of via de selectiecriteria op zoek gaan.
Bent u op zoek naar LOB-opdrachten, LOB-methoden of LOB-praktijkvoorbeelden, kies dan in het menu één van de andere menu-items.
Mis u een publicatie of artikel of bent u van mening dat een specifieke bijdrage niet meer actueel is, laat het ons weten: info@ExpertisepuntLOB.nl

We hebben 95 items voor je met de tags vmbo:
Bekijk items: 61 tot 80 (95 totaal)
Publicatie De toekomst begint vandaag: 21ste eeuwse vaardigheden in het beroepsonderwijs

Publicatie De toekomst begint vandaag: 21ste eeuwse vaardigheden in het beroepsonderwijs

LOB in uitvoering, Inspiratie, vmbo, havo, vwo, mbo, hbo
Om goed te kunnen functioneren in beroep en maatschappij heb je als jongere tegenwoordig andere vaardigheden nodig dan pakweg twintig jaar geleden. Natuurlijk, ict-vaardigheden. Maar...
Publicatie Draaiboek van 3 activiteiten op het snijvlak vmbo-mbo

Publicatie Draaiboek van 3 activiteiten op het snijvlak vmbo-mbo

LOB in uitvoering, Aan de slag, Inspiratie, vmbo, mbo
Nieuwsgierig hoe u samenwerking tussen vmbo en mbo op het gebied van LOB in de praktijk brengt? ROC Nijmegen, Helicon MBO Nijmegen, ROC Tilburg en het Kandinsky College in Nijmegen...
Publicatie Format implementatieplan LOB

Publicatie Format implementatieplan LOB

Visie en beleid, Aan de slag, vmbo, havo, vwo
Deze publicatie biedt een format voor het opstellen van een implementatieplan LOB. Ook interessant: visie, beleid en kwaliteitsborging Tags: visie en beleid, vormgeving...
Publicatie Het Excellentiemodel - Platform Bètatechniek

Publicatie Het Excellentiemodel - Platform Bètatechniek

LOB in uitvoering, Inspiratie, vmbo, havo, vwo, mbo, hbo
In deze publicatie 'Het excellentiemodel, jongeren over uitblinken' leest u hoe jongeren zelf denken over excelleren in het onderwijs? Deze publicatie is bedoeld voor alle...
Publicatie Iedereen kan excelleren, montagetool voor docenten

Publicatie Iedereen kan excelleren, montagetool voor docenten

LOB in uitvoering, havo, vwo, mbo, vmbo, Aan de slag
Om op een praktische wijze aan de slag te gaan met excellentie, zijn er in twee handzame instrumenten gemaakt: een Montagetool en een publicatie met de titel 'Iedereen kan...
Publicatie Implementatiewijzer vo, de juiste aanpak kiezen

Publicatie Implementatiewijzer vo, de juiste aanpak kiezen

Visie en beleid, Meer weten, vmbo, havo, vwo
De implementatiewijzer LOB is gebaseerd op de door Het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelde implementatie wijzer waarmee beleids makers en kwaliteitsfunctionarissen in de...
Publicatie LOB en professionaliseren in verschillende vormen en maten

Publicatie LOB en professionaliseren in verschillende vormen en maten

Professionaliseren, Meer weten, vmbo, havo, vwo
Deze publicatie is een hulpmiddel om zo’n passend perspectief vast te stellen voor specifiek professionalisering. Ook interessant: professionalisering
Publicatie LOB en professionaliseren, de decaan in versterkte positie

Publicatie LOB en professionaliseren, de decaan in versterkte positie

Professionaliseren, Meer weten, vmbo, havo, vwo
Een decaan met ambitie treedt in de eigen school op als aanjager van een vernieuwingsproces voor LOB. Vanuit zijn professionele kennis vervult de decaan daarbij een belangrijke...
Publicatie LOB van idee naar plan

Publicatie LOB van idee naar plan

Visie en beleid, Aan de slag, vmbo, havo, vwo
Alhoewel er meerdere wegen zijn van Bewust naar Beter waar het LOB betreft, biedt een ‘ideaal traject’ voor sommige gebruikers van de loopbaanbox houvast. Deze publicatie biedt dan...
Publicatie Loopbaanleren en peer-2-peer ondersteuning

Publicatie Loopbaanleren en peer-2-peer ondersteuning

LOB in uitvoering, Doorstromen, Inspiratie, vmbo, havo, vwo, mbo
Deze publicatie gaat over de vraag ‘Hoe kunnen studenten elkaar inspireren bij LOB?’ Deze publicatie laat zien welke kansen peer-2-peer-ondersteuning biedt om loopbaanleren in uw...
Publicatie Ontwikkelingsinstrument voor een loopbaangericht begeleidingsgesprek

Publicatie Ontwikkelingsinstrument voor een loopbaangericht begeleidingsgesprek

LOB in uitvoering, Aan de slag, vmbo, havo, vwo
Dit instrument kan richting geven aan de inhoud en vorm van een begeleidingsgesprek. Ook interessant: wegwijzer het loopbaangesprek , voorbeeldvragen voor het loopbaangesprek...
Publicatie Ouders en de loopbaan van hun kind- Annemarie Oomen

Publicatie Ouders en de loopbaan van hun kind- Annemarie Oomen

Ouderbetrokkenheid, Meer weten, vmbo, havo, vwo, mbo
De centrale vraag is in dit onderzoek is: Op welke wijze oefenen ouders invloed uit op loopbaansucces van hun kind en wordt hun kind hiermee ondersteund? Deze publicatie bestaat...
Publicatie Ouders en school, praktijkverhalen, interviews en antwoorden

Publicatie Ouders en school, praktijkverhalen, interviews en antwoorden

Ouderbetrokkenheid, Inspiratie, vmbo, havo, vwo
In deze publicatie vindt u 6 verschillende praktijkverhalen, interviews en antwoorden op diverse vragen hoe scholen, en ouders omgaan met LOB in de school en hoe ouders, leerlingen...
Publicatie Praktijkverhalen van vmbo naar havo

Publicatie Praktijkverhalen van vmbo naar havo

Inspiratie, vmbo, havo, LOB in uitvoering
De praktijkvoorbeelden die gebundeld zijn in deze brochure zijn door het project Stimulering LOB beschreven en hebben allen tot doel de kansen voor leerlingen te vergroten om de...
Publicatie Scenario's voor invoering van praktijknabije LOB in de bovenbouw van het vmbo - SLO

Publicatie Scenario's voor invoering van praktijknabije LOB in de bovenbouw van het vmbo - SLO

Visie en beleid, Meer weten, vmbo
Deze publicatie is dan ook bedoeld als een handreiking voor managers, coördinatoren, decanen en mentoren die serieus werk willen maken van implementatie van LOB en zowel visie als...
Publicatie Varianten praktijknabije LOB - SLO

Publicatie Varianten praktijknabije LOB - SLO

Visie en beleid, Meer weten, vmbo
In deze publicatie van het SLO worden vijf verschillende varianten van praktijknabij LOB in het vmbo beschreven en de implicaties die dat heeft op de organisatie en wijze van...
Publicatie Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Publicatie Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Visie en beleid, Aan de slag, vmbo, mbo
Een krachtige leeromgeving, het opdoen van levensechte ervaringen, systematisch zorgen voor persoonlijk contact en bijpassende docentencompetenties: het klinkt allemaal logisch....
Raamwerk LOB Euroguidance

Raamwerk LOB Euroguidance

Meer weten, Visie en beleid, vmbo, havo, vwo, mbo
Het voor u liggende raamwerk is een servicedocument voor loopbaanprofessionals. Het biedt handvatten voor vormgeving en uitvoering van LOB-beleid binnen scholen. Het document is tot...
Regeling 'Beroepsgerichte keuzevakken vmbo' - Staatscourant

Regeling 'Beroepsgerichte keuzevakken vmbo' - Staatscourant

Meer weten, vmbo, Regelgeving - kaders
Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 juni 2016, nr. VO/BZO/869644, houdende voorschriften voor de beroepsgerichte keuzevakken in het...
Regeling 'Profielen vmbo' - Staatscourant

Regeling 'Profielen vmbo' - Staatscourant

Meer weten, vmbo, Regelgeving - kaders
Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 juni 2016, nr. VO/BZO/809397, houdende wijziging van de Regeling gegevenslevering onderwijsnummer VO, de...


Bekijk items: 61 tot 80 (95 totaal)