Zoeken


Alle filters uitzetten


Materialen > LOB-materialen

Voor LOB zijn diverse intressante materialen beschikbaar, zoals publicaties, handreikingen, rapporten en artikelen. Het Expertisepunt LOB heeft alle actuele materialen verzameld. Via het linker menu kunt u zoeken of via de selectiecriteria op zoek gaan.
Bent u op zoek naar LOB-opdrachten, LOB-methoden of LOB-praktijkvoorbeelden, kies dan in het menu één van de andere menu-items.
Mis u een publicatie of artikel of bent u van mening dat een specifieke bijdrage niet meer actueel is, laat het ons weten: info@ExpertisepuntLOB.nl

We hebben 20 items voor je met de tags vmbo, Inspiratie:

Checklist voor de opzet van een doorlopende ontwikkelings- en begeleidingslijn vmbo-mbo - MBO Raad

Checklist voor de opzet van een doorlopende ontwikkelings- en begeleidingslijn vmbo-mbo - MBO Raad

LOB in uitvoering, Doorstromen, Samenwerking, Inspiratie, vmbo, mbo
Met deze checklist kunnen vmbo en mbo nagaan waar ze staan bij de realisatie van een doorlopende ontwikkelings- en begeleidingslijn. Uiteraard kan deze checklist ook worden gebruikt...
Handreiking ouders en LOB - City Deal project preventie jeugdwerkeloosheid migrantenjongeren

Handreiking ouders en LOB - City Deal project preventie jeugdwerkeloosheid migrantenjongeren

Ouderbetrokkenheid, Meer weten, Inspiratie, vmbo, havo, vwo, mbo
Deze handreiking geeft praktische handvatten voor scholen die de samenwerking met ouders over de begeleiding van de loopbaanontwikkeling van de leerlingen willen verbeteren. De...
Handreiking Werkexploratie in het vmbo

Handreiking Werkexploratie in het vmbo

Inspiratie, vmbo, LOB in uitvoering
Dit is een handreiking om werkexploratie vorm te geven in school. De handreiking is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheiden het ministerie...
Hulpkaart Ouderbetrokkenheid bij LOB

Hulpkaart Ouderbetrokkenheid bij LOB

Ouderbetrokkenheid, Inspiratie, vmbo, havo, vwo
Ouders vormen met leeftijdsgenoten de belangrijkste vertrouwenspersonen en adviseurs bij de loopbaanafwegingen van de leerling. Daarom is het van belang ze actief te betrekken bij...
Kwetsbare overgangen raken studiesucces

Kwetsbare overgangen raken studiesucces

Doorstromen, Inspiratie, vmbo, havo, vwo
Vo-scholen en instellingen voor het vervolgonderwijs zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de doorstroom van leerlingen. Verschillende onderwijssectoren in ons land zijn echter nog...
LOB Doorstroompilots

LOB Doorstroompilots

LOB in uitvoering, Inspiratie, Doorstromen, vmbo, mbo
Een samenvatting van de opbrengsten van de pilots met zeven VO-scholen en besturen. Tags: doorstroomcijfers, doorstroominformatie, doorstroom vo-mbo, doorstroom vo-hbo.
Netwerkkwartet

Netwerkkwartet

LOB in uitvoering, Aan de slag, Inspiratie, vmbo, havo, vwo, mbo
Met het netwerkkwartet kunnen leerlingen en studenten op een speelse manier leren hun netwerk verder uit te breiden en te benutten. Ook interessant: LOB-opdrachtenbank...
Praktijkvoorbeeld  Plusdocument

Praktijkvoorbeeld Plusdocument

LOB in uitvoering, Inspiratie, vmbo
In dit document leggen veertien scholen in een portretserie uit hoe ze het plusdocument hebben aangepakt aan de hand van negen aspecten. Ook interessant: wegwijzer...
Praktijkvoorbeelden Ouderbetrokkenheid bij LOB

Praktijkvoorbeelden Ouderbetrokkenheid bij LOB

Ouderbetrokkenheid, Inspiratie, havo, vwo, vmbo
Het project Stimulering LOB is op zoek gegaan naar inspirerende voorbeelden van ouderbetrokkenheid bij LOB. Wij zijn uitgekomen bij negen scholen die elk op een eigen manier ouders...
Publicatie De Brug, de overgang van vmbo naar mbo in beeld

Publicatie De Brug, de overgang van vmbo naar mbo in beeld

LOB in uitvoering, Doorstromen, Inspiratie, mbo, vmbo
Het is geen gemakkelijke fase voor veel leerlingen in het vmbo, wanneer ze hun keuze voor de vervolgopleiding op het mbo moeten maken. In deze publicatie wordt ingegaan op de...
Publicatie De inrichting van een doorlopende leer- en begeleidingslijn vmbo-mbo

Publicatie De inrichting van een doorlopende leer- en begeleidingslijn vmbo-mbo

Visie en beleid, Samenwerking, Doorstromen, Inspiratie, vmbo, mbo
De ontwikkeling van loopbaancompetenties en de arbeidsidentiteit houdt niet op met het behalen van het vmbo-diploma of begint opnieuw bij de start op het mbo. Het is een doorlopend...
Publicatie De toekomst begint vandaag: 21ste eeuwse vaardigheden in het beroepsonderwijs

Publicatie De toekomst begint vandaag: 21ste eeuwse vaardigheden in het beroepsonderwijs

LOB in uitvoering, Inspiratie, vmbo, havo, vwo, mbo, hbo
Om goed te kunnen functioneren in beroep en maatschappij heb je als jongere tegenwoordig andere vaardigheden nodig dan pakweg twintig jaar geleden. Natuurlijk, ict-vaardigheden. Maar...
Publicatie Draaiboek van 3 activiteiten op het snijvlak vmbo-mbo

Publicatie Draaiboek van 3 activiteiten op het snijvlak vmbo-mbo

LOB in uitvoering, Aan de slag, Inspiratie, vmbo, mbo
Nieuwsgierig hoe u samenwerking tussen vmbo en mbo op het gebied van LOB in de praktijk brengt? ROC Nijmegen, Helicon MBO Nijmegen, ROC Tilburg en het Kandinsky College in Nijmegen...
Publicatie Het Excellentiemodel - Platform Bètatechniek

Publicatie Het Excellentiemodel - Platform Bètatechniek

LOB in uitvoering, Inspiratie, vmbo, havo, vwo, mbo, hbo
In deze publicatie 'Het excellentiemodel, jongeren over uitblinken' leest u hoe jongeren zelf denken over excelleren in het onderwijs? Deze publicatie is bedoeld voor alle...
Publicatie Loopbaanleren en peer-2-peer ondersteuning

Publicatie Loopbaanleren en peer-2-peer ondersteuning

LOB in uitvoering, Doorstromen, Inspiratie, vmbo, havo, vwo, mbo
Deze publicatie gaat over de vraag ‘Hoe kunnen studenten elkaar inspireren bij LOB?’ Deze publicatie laat zien welke kansen peer-2-peer-ondersteuning biedt om loopbaanleren in uw...
Publicatie Ouders en school, praktijkverhalen, interviews en antwoorden

Publicatie Ouders en school, praktijkverhalen, interviews en antwoorden

Ouderbetrokkenheid, Inspiratie, vmbo, havo, vwo
In deze publicatie vindt u 6 verschillende praktijkverhalen, interviews en antwoorden op diverse vragen hoe scholen, en ouders omgaan met LOB in de school en hoe ouders, leerlingen...
Publicatie Praktijkverhalen van vmbo naar havo

Publicatie Praktijkverhalen van vmbo naar havo

Inspiratie, vmbo, havo, LOB in uitvoering
De praktijkvoorbeelden die gebundeld zijn in deze brochure zijn door het project Stimulering LOB beschreven en hebben allen tot doel de kansen voor leerlingen te vergroten om de...
Routekaart LOB voor vmbo Van bewustwording naar verbetering

Routekaart LOB voor vmbo Van bewustwording naar verbetering

Visie en beleid, vmbo, Inspiratie
De LOB Routekaart is een onderdeel van de Loopbaanbox. Deze box bevat allerlei handreikingen en hulpmiddelen om LOB binnen de school te versterken. Met behulp van 7 stappen wordt in...
Scenario's LOB in het vo

Scenario's LOB in het vo

Visie en beleid, vmbo, havo, vwo, Inspiratie
In dit document worden drie benaderingen van denken over LOB in het voortgezet onderwijs toegelicht. We noemen deze denkrichtingen scenario’s. Deze scenario's zijn dus uitdrukkelijk...
Tools voor LOB

Tools voor LOB

Regelgeving - kaders, Visie en beleid, LOB in uitvoering, Meer weten, Aan de slag, Inspiratie, vmbo, havo, vwo, mbo, Wegwijzer
Wil je weten welke LOB-tools je allemaal op jouw school kunt inzetten om LOB te versterken? Dan biedt deze infographic je een goed overzicht. Wil je meer weten over een bepaalde tool,...