Zoeken


Alle filters uitzetten


Materialen > LOB-materialen

Voor LOB zijn diverse intressante materialen beschikbaar, zoals publicaties, handreikingen, rapporten en artikelen. Het Expertisepunt LOB heeft alle actuele materialen verzameld. Via het linker menu kunt u zoeken of via de selectiecriteria op zoek gaan.
Bent u op zoek naar LOB-opdrachten, LOB-methoden of LOB-praktijkvoorbeelden, kies dan in het menu één van de andere menu-items.
Mis u een publicatie of artikel of bent u van mening dat een specifieke bijdrage niet meer actueel is, laat het ons weten: info@ExpertisepuntLOB.nl

We hebben 41 items voor je met de tags Inspiratie:
Bekijk items: 1 tot 20 (41 totaal)
Checklist Bouwen aan LOB, een checklist voor havo-ho - Saxion Hogeschool

Checklist Bouwen aan LOB, een checklist voor havo-ho - Saxion Hogeschool

Visie en beleid, Samenwerking, Doorstromen, Inspiratie, havo, hbo
Deze checklist voor het vo kan bevat bouwstenen voor het integreren van LOB in het onderwijsproces. Hierdoor krijgen steeds meer leerlingen de kans een passende studie te kiezen....
Checklist voor de opzet van een doorlopende ontwikkelings- en begeleidingslijn vmbo-mbo - MBO Raad

Checklist voor de opzet van een doorlopende ontwikkelings- en begeleidingslijn vmbo-mbo - MBO Raad

LOB in uitvoering, Doorstromen, Samenwerking, Inspiratie, vmbo, mbo
Met deze checklist kunnen vmbo en mbo nagaan waar ze staan bij de realisatie van een doorlopende ontwikkelings- en begeleidingslijn. Uiteraard kan deze checklist ook worden gebruikt...
Handreiking ouders en LOB - City Deal project preventie jeugdwerkeloosheid migrantenjongeren

Handreiking ouders en LOB - City Deal project preventie jeugdwerkeloosheid migrantenjongeren

Ouderbetrokkenheid, Meer weten, Inspiratie, vmbo, havo, vwo, mbo
Deze handreiking geeft praktische handvatten voor scholen die de samenwerking met ouders over de begeleiding van de loopbaanontwikkeling van de leerlingen willen verbeteren. De...
Handreiking van mbo naar hbo voor studenten met een ondersteuningsbehoefte

Handreiking van mbo naar hbo voor studenten met een ondersteuningsbehoefte

Regelgeving - kaders, Inspiratie, mbo, hbo
Voor studenten met een ondersteunings-behoefte uit het mbo kan de stap naar het hbo groot zijn. Voor een goede studiekeuze, een goede overgang en het succesvol doorlopen van de...
Handreiking Werkexploratie in het vmbo

Handreiking Werkexploratie in het vmbo

Inspiratie, vmbo, LOB in uitvoering
Dit is een handreiking om werkexploratie vorm te geven in school. De handreiking is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheiden het ministerie...
Hulpkaart Ouderbetrokkenheid bij LOB

Hulpkaart Ouderbetrokkenheid bij LOB

Ouderbetrokkenheid, Inspiratie, vmbo, havo, vwo
Ouders vormen met leeftijdsgenoten de belangrijkste vertrouwenspersonen en adviseurs bij de loopbaanafwegingen van de leerling. Daarom is het van belang ze actief te betrekken bij...
Kwetsbare overgangen raken studiesucces

Kwetsbare overgangen raken studiesucces

Doorstromen, Inspiratie, vmbo, havo, vwo
Vo-scholen en instellingen voor het vervolgonderwijs zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de doorstroom van leerlingen. Verschillende onderwijssectoren in ons land zijn echter nog...
LAKS to the future - LOB volgens scholieren

LAKS to the future - LOB volgens scholieren

Visie en beleid, Inspiratie, mbo
Voor u ligt het rapport dat het LAKS schreef naar aanleiding van onze Scholierencongressen 2017-2018. Het LAKS is al jaren bezig loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) in Nederland...
LOB Doorstroompilots

LOB Doorstroompilots

LOB in uitvoering, Inspiratie, Doorstromen, vmbo, mbo
Een samenvatting van de opbrengsten van de pilots met zeven VO-scholen en besturen. Tags: doorstroomcijfers, doorstroominformatie, doorstroom vo-mbo, doorstroom vo-hbo.
Netwerkkwartet

Netwerkkwartet

LOB in uitvoering, Aan de slag, Inspiratie, vmbo, havo, vwo, mbo
Met het netwerkkwartet kunnen leerlingen en studenten op een speelse manier leren hun netwerk verder uit te breiden en te benutten. Ook interessant: LOB-opdrachtenbank...
Netwerkkwartet - Handleiding

Netwerkkwartet - Handleiding

LOB in uitvoering, Aan de slag, Inspiratie, mbo
Met dit Netwerkkwartet daag je studenten uit hun netwerk diverser te maken. Zij kunnen het kwartet alleen spelen als ze verschillende mensen aanspreken. De studenten moeten hierbij...
Opbrengsten LOB Gelijke Kansen

Opbrengsten LOB Gelijke Kansen

LOB in uitvoering, Professionaliseren, Samenwerking, Meer weten, Aan de slag, Inspiratie, mbo
Om de opgedane kennis en opbrengsten uit het project LOB Gelijke Kansen te delen, is dit opbrengstenoverzicht samengesteld. Het brengt ervaringen en kennis bij elkaar op één plek....
Praktijkvoorbeeld  Plusdocument

Praktijkvoorbeeld Plusdocument

LOB in uitvoering, Inspiratie, vmbo
In dit document leggen veertien scholen in een portretserie uit hoe ze het plusdocument hebben aangepakt aan de hand van negen aspecten. Ook interessant: wegwijzer...
Praktijkvoorbeelden Ouderbetrokkenheid bij LOB

Praktijkvoorbeelden Ouderbetrokkenheid bij LOB

Ouderbetrokkenheid, Inspiratie, havo, vwo, vmbo
Het project Stimulering LOB is op zoek gegaan naar inspirerende voorbeelden van ouderbetrokkenheid bij LOB. Wij zijn uitgekomen bij negen scholen die elk op een eigen manier ouders...
Profielkeuze Biologie - Fontys Hogescholen i.s.m. Dongemond College

Profielkeuze Biologie - Fontys Hogescholen i.s.m. Dongemond College

LOB in uitvoering, Aan de slag, Inspiratie, havo, vwo
Dit arrangement Biologie en LOB bestaat uit een lessenserie die leerlingen helpt bij het maken van een profielkeuze. Via opdrachten krijgt de leerling inzicht in de beroepen die...
Profielkeuze Duurzaamheid en LOB - Fontys Hogescholen i.s.m. het Bisschop Bekers college

Profielkeuze Duurzaamheid en LOB - Fontys Hogescholen i.s.m. het Bisschop Bekers college

LOB in uitvoering, Aan de slag, Inspiratie, havo, vwo
Deze lessenserie bestaat uit een drietal lessen geschikt voor leerlingen in het derde leerjaar van havo/vwo.. Het maken van de opdrachten maakt de leerlingen bewust(er) van het feit...
Profielkeuze Economie - Fontys Hogescholen i.s.m. het Lyceum Bisschop Bekkers

Profielkeuze Economie - Fontys Hogescholen i.s.m. het Lyceum Bisschop Bekkers

LOB in uitvoering, Aan de slag, Inspiratie, havo, vwo
Deze lessenserie bestaat uit een viertal economielessen waarin expliciet aandacht wordt besteed aan de verschillen tussen de vakken economie en management & organisatie (M&O),...
Publicatie De Brug, de overgang van vmbo naar mbo in beeld

Publicatie De Brug, de overgang van vmbo naar mbo in beeld

LOB in uitvoering, Doorstromen, Inspiratie, mbo, vmbo
Het is geen gemakkelijke fase voor veel leerlingen in het vmbo, wanneer ze hun keuze voor de vervolgopleiding op het mbo moeten maken. In deze publicatie wordt ingegaan op de...
Publicatie De inrichting van een doorlopende leer- en begeleidingslijn vmbo-mbo

Publicatie De inrichting van een doorlopende leer- en begeleidingslijn vmbo-mbo

Visie en beleid, Samenwerking, Doorstromen, Inspiratie, vmbo, mbo
De ontwikkeling van loopbaancompetenties en de arbeidsidentiteit houdt niet op met het behalen van het vmbo-diploma of begint opnieuw bij de start op het mbo. Het is een doorlopend...
Publicatie De loopbaan als reis - Kaart van de loopbaanrealisatie

Publicatie De loopbaan als reis - Kaart van de loopbaanrealisatie

LOB in uitvoering, Aan de slag, Inspiratie, havo, mbo, hbo
Dit document bevat een afbeelding van de kaart van de loopbaanrealisatie. Deze kaart is een metafoor voor een visie op loopbaanleren als reis. In gesprekken kan de Kaart gebruikt...


Bekijk items: 1 tot 20 (41 totaal)