Zoeken


Alle filters uitzetten


Materialen > LOB-materialen

Voor LOB zijn diverse intressante materialen beschikbaar, zoals publicaties, handreikingen, rapporten en artikelen. Het Expertisepunt LOB heeft alle actuele materialen verzameld. Via het linker menu kunt u zoeken of via de selectiecriteria op zoek gaan.
Bent u op zoek naar LOB-opdrachten, LOB-methoden of LOB-praktijkvoorbeelden, kies dan in het menu één van de andere menu-items.
Mis u een publicatie of artikel of bent u van mening dat een specifieke bijdrage niet meer actueel is, laat het ons weten: info@ExpertisepuntLOB.nl

We hebben 57 items voor je met de tags Inspiratie:
Bekijk items: 1 tot 20 (57 totaal)
Checklist Bouwen aan LOB, een checklist voor havo-ho - Saxion Hogeschool

Checklist Bouwen aan LOB, een checklist voor havo-ho - Saxion Hogeschool

Visie en beleid, Samenwerking, Doorstromen, Inspiratie, havo, hbo
Deze checklist voor het vo kan bevat bouwstenen voor het integreren van LOB in het onderwijsproces. Hierdoor krijgen steeds meer leerlingen de kans een passende studie te kiezen....
Checklist voor de opzet van een doorlopende ontwikkelings- en begeleidingslijn vmbo-mbo - MBO Raad

Checklist voor de opzet van een doorlopende ontwikkelings- en begeleidingslijn vmbo-mbo - MBO Raad

LOB in uitvoering, Doorstromen, Samenwerking, Inspiratie, vmbo, mbo
Met deze checklist kunnen vmbo en mbo nagaan waar ze staan bij de realisatie van een doorlopende ontwikkelings- en begeleidingslijn. Uiteraard kan deze checklist ook worden gebruikt...
Handreiking ouders en LOB - City Deal project preventie jeugdwerkeloosheid migrantenjongeren

Handreiking ouders en LOB - City Deal project preventie jeugdwerkeloosheid migrantenjongeren

Ouderbetrokkenheid, Meer weten, Inspiratie, vmbo, havo, vwo, mbo
Deze handreiking geeft praktische handvatten voor scholen die de samenwerking met ouders over de begeleiding van de loopbaanontwikkeling van de leerlingen willen verbeteren. De...
Handreiking van mbo naar hbo voor studenten met een ondersteuningsbehoefte

Handreiking van mbo naar hbo voor studenten met een ondersteuningsbehoefte

Regelgeving - kaders, Inspiratie, mbo, hbo
Voor studenten met een ondersteunings-behoefte uit het mbo kan de stap naar het hbo groot zijn. Voor een goede studiekeuze, een goede overgang en het succesvol doorlopen van de...
Handreiking Werkexploratie in het vmbo

Handreiking Werkexploratie in het vmbo

Inspiratie, vmbo, LOB in uitvoering
Dit is een handreiking om werkexploratie vorm te geven in school. De handreiking is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheiden het ministerie...
Hulpkaart Ouderbetrokkenheid bij LOB

Hulpkaart Ouderbetrokkenheid bij LOB

Ouderbetrokkenheid, Inspiratie, vmbo, havo, vwo
Ouders vormen met leeftijdsgenoten de belangrijkste vertrouwenspersonen en adviseurs bij de loopbaanafwegingen van de leerling. Daarom is het van belang ze actief te betrekken bij...
Kwetsbare overgangen raken studiesucces

Kwetsbare overgangen raken studiesucces

Doorstromen, Inspiratie, vmbo, havo, vwo
Vo-scholen en instellingen voor het vervolgonderwijs zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de doorstroom van leerlingen. Verschillende onderwijssectoren in ons land zijn echter nog...
LAKS to the future - LOB volgens scholieren

LAKS to the future - LOB volgens scholieren

Visie en beleid, Inspiratie, mbo
Voor u ligt het rapport dat het LAKS schreef naar aanleiding van onze Scholierencongressen 2017-2018. Het LAKS is al jaren bezig loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) in Nederland...
LOB Doorstroompilots

LOB Doorstroompilots

LOB in uitvoering, Inspiratie, Doorstromen, vmbo, mbo
Een samenvatting van de opbrengsten van de pilots met zeven VO-scholen en besturen. Tags: doorstroomcijfers, doorstroominformatie, doorstroom vo-mbo, doorstroom vo-hbo.
LOB GK - Advies naar arbeidsperspectief mbo niveau 2

LOB GK - Advies naar arbeidsperspectief mbo niveau 2

Inspiratie, mbo
De CMMBO heeft een onderzoek uitgevoerd naar het arbeidsmarktperspectief van mbo niveau 2-opleidingen. Dit vanuit de invalshoek van mbo-instellingen: wat kunnen zij doen om het...
LOB GK - Bezorgdheid en veerkracht, Nederlanders over etnisch-culturele diverseiteit in de samenleving

LOB GK - Bezorgdheid en veerkracht, Nederlanders over etnisch-culturele diverseiteit in de samenleving

Inspiratie, mbo
Dit rapport presenteert de resultaten van een kwalitatief onderzoek naar de ideeën, beelden, gevoelens en ervaringen van Nederlanders ten aanzien van de (toenemende) culturele en...
LOB GK - Discriminatie bij stages, wat kun je doen?

LOB GK - Discriminatie bij stages, wat kun je doen?

Inspiratie, mbo
Als docent heb je een grote verantwoordelijkheid voor het zorgen voor een goede match tussen student en leerwerkbedrijf. Als school heb je ook de plicht om in te gaan op...
LOB GK - Hoe de straat de school binnen dringt

LOB GK - Hoe de straat de school binnen dringt

Inspiratie, mbo
Denken vanuit de pedagogische driehoek van de thuiscultuur, de schoolcultuur en de straatcultuur. Tags: LOB en gelijke kansen, Gelijke Kansen, kansengelijkheid, Citydeal,...
LOB GK - Identificatie Nederland

LOB GK - Identificatie Nederland

Inspiratie, mbo
In Nederland staat de nationale identiteit sinds enige jaren weer prominent op de publieke, politieke en wetenschappelijke agenda. Dit rapport laat zien dat identiteit geen kwestie...
LOB GK - Ook voor kwetsbare jongeren een passende toekomst

LOB GK - Ook voor kwetsbare jongeren een passende toekomst

Inspiratie, mbo
In dit magazine presenteren de samenwerkende inspecties van het Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd de resultaten van twee jaar onderzoek in de gemeenten...
LOB GK - Publicatie Ondersteuningstraject loopbaangerichte intake CityDeal

LOB GK - Publicatie Ondersteuningstraject loopbaangerichte intake CityDeal

LOB in uitvoering, Inspiratie, mbo
Een van de hoofddoelen van het City Deal-programma is het terugdringen van de jeugdwerkeloosheid, in het bijzonder bij migrantenjongen. Een belangrijke vraag is hoe een...
LOB GK - Staat van het Onderwijs, hoofdstuk 1

LOB GK - Staat van het Onderwijs, hoofdstuk 1

Inspiratie, mbo
In dit rapport lees je de staat van het onderwijs m.b.t. - Onderwijsniveau leerlingen en studenten - Onderwijskansen en segregatie - Kwaliteitszorg, autonomie en sturing...
LOB GK - Twee werelden, twee werkelijkheden, hoe ga je daar als docent mee om?

LOB GK - Twee werelden, twee werkelijkheden, hoe ga je daar als docent mee om?

Inspiratie, mbo
Hoewel veel Nederlanders tevreden zijn met hun persoonlijke leven, maken steeds meer mensen zich zorgen over spanningen in de samenleving. In één wijk en op één school kunnen twee...
LOB GK - Verkenning 'De leerling centraal?'

LOB GK - Verkenning 'De leerling centraal?'

Inspiratie, mbo
Het pleidooi om de leerling centraal te stellen in het onderwijs, is niet nieuw. Het onderwijs zou meer moeten aansluiten bij de behoeften van individuele leerlingen. De...
LOB GK - Voorstudie werknemerscompetenties van jongeren met een migratieachtergrond

LOB GK - Voorstudie werknemerscompetenties van jongeren met een migratieachtergrond

Inspiratie, mbo
Dit is een voorstudie, waarbij de focus ligt op een aantal voorliggende vragen over werknemerscompetenties en -skills van jongeren met een migratieachtergrond. Tags: LOB en...


Bekijk items: 1 tot 20 (57 totaal)