Zoeken


Alle filters uitzetten


Materialen > LOB-materialen

Voor LOB zijn diverse intressante materialen beschikbaar, zoals publicaties, handreikingen, rapporten en artikelen. Het Expertisepunt LOB heeft alle actuele materialen verzameld. Via het linker menu kunt u zoeken of via de selectiecriteria op zoek gaan.
Bent u op zoek naar LOB-opdrachten, LOB-methoden of LOB-praktijkvoorbeelden, kies dan in het menu één van de andere menu-items.
Mis u een publicatie of artikel of bent u van mening dat een specifieke bijdrage niet meer actueel is, laat het ons weten: info@ExpertisepuntLOB.nl

We hebben 19 items voor je met de tags Doorstromen:

Brief OCW Inwerkingtreding Wet invoering associate degree-opleiding

Brief OCW Inwerkingtreding Wet invoering associate degree-opleiding

LOB in uitvoering, Doorstromen, Meer weten, mbo, hbo, Regelgeving - kaders
Op 1 januari 2018 treedt de Wet invoering associate degree-opleiding in werking. Hiermee krijgt de associate degree-opleiding, naast de bachelor- en de masteropleiding, een...
Checklist Bouwen aan LOB, een checklist voor havo-ho - Saxion Hogeschool

Checklist Bouwen aan LOB, een checklist voor havo-ho - Saxion Hogeschool

Visie en beleid, Samenwerking, Doorstromen, Inspiratie, havo, hbo
Deze checklist voor het vo kan bevat bouwstenen voor het integreren van LOB in het onderwijsproces. Hierdoor krijgen steeds meer leerlingen de kans een passende studie te kiezen....
Checklist voor de opzet van een doorlopende ontwikkelings- en begeleidingslijn vmbo-mbo - MBO Raad

Checklist voor de opzet van een doorlopende ontwikkelings- en begeleidingslijn vmbo-mbo - MBO Raad

LOB in uitvoering, Doorstromen, Samenwerking, Inspiratie, vmbo, mbo
Met deze checklist kunnen vmbo en mbo nagaan waar ze staan bij de realisatie van een doorlopende ontwikkelings- en begeleidingslijn. Uiteraard kan deze checklist ook worden gebruikt...
Handreiking gebruik van doorstroomdata

Handreiking gebruik van doorstroomdata

Doorstromen, Meer weten, vmbo, havo, vwo, mbo, hbo, Visie en beleid
Eén van de kerntaken van het voortgezet onderwijs is ervoor te zorgen dat leerlingen op een passende plek terechtkomen in het vervolgonderwijs. Scholen voor voortgezet onderwijs...
Infographic doorstroom vo

Infographic doorstroom vo

Doorstromen, Meer weten, vmbo, havo, vwo
Tags: infographic, doorstroom, doorlopende leerlijn, doorstroominformatie, doorstroomdata, doorstroomgegevens
Kwetsbare overgangen raken studiesucces

Kwetsbare overgangen raken studiesucces

Doorstromen, Inspiratie, vmbo, havo, vwo
Vo-scholen en instellingen voor het vervolgonderwijs zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de doorstroom van leerlingen. Verschillende onderwijssectoren in ons land zijn echter nog...
LOB Doorstroompilots

LOB Doorstroompilots

LOB in uitvoering, Inspiratie, Doorstromen, vmbo, mbo
Een samenvatting van de opbrengsten van de pilots met zeven VO-scholen en besturen. Tags: doorstroomcijfers, doorstroominformatie, doorstroom vo-mbo, doorstroom vo-hbo.
Publicatie De Brug, de overgang van vmbo naar mbo in beeld

Publicatie De Brug, de overgang van vmbo naar mbo in beeld

LOB in uitvoering, Doorstromen, Inspiratie, mbo, vmbo
Het is geen gemakkelijke fase voor veel leerlingen in het vmbo, wanneer ze hun keuze voor de vervolgopleiding op het mbo moeten maken. In deze publicatie wordt ingegaan op de...
Publicatie De inrichting van een doorlopende leer- en begeleidingslijn vmbo-mbo

Publicatie De inrichting van een doorlopende leer- en begeleidingslijn vmbo-mbo

Visie en beleid, Samenwerking, Doorstromen, Inspiratie, vmbo, mbo
De ontwikkeling van loopbaancompetenties en de arbeidsidentiteit houdt niet op met het behalen van het vmbo-diploma of begint opnieuw bij de start op het mbo. Het is een doorlopend...
Publicatie Kijkkader LOB voor doorstroom naar het ho en de arbeidsmarkt

Publicatie Kijkkader LOB voor doorstroom naar het ho en de arbeidsmarkt

Doorstromen, Meer weten, mbo, hbo
Dit kijkkader helpt zicht te krijgen op wat er binnen opleidingen gebeurt aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding, gericht op doorstroom naar het hbo of de arbeidsmarkt. Tags:...
Publicatie Loopbaangerichte intake, duurzame keuzes maak je samen

Publicatie Loopbaangerichte intake, duurzame keuzes maak je samen

Aan de slag, mbo, Doorstromen, Samenwerking
De intake maakt deel uit van een gezamenlijke aanpak van loopbaanoriëntatie en -begeleiding door vmbo, mbo, hbo en hun omgeving. Hoewel er nog geen harde onderzoeksgegevens...
Publicatie Loopbaanleren en peer-2-peer ondersteuning

Publicatie Loopbaanleren en peer-2-peer ondersteuning

LOB in uitvoering, Doorstromen, Inspiratie, vmbo, havo, vwo, mbo
Deze publicatie gaat over de vraag ‘Hoe kunnen studenten elkaar inspireren bij LOB?’ Deze publicatie laat zien welke kansen peer-2-peer-ondersteuning biedt om loopbaanleren in uw...
Publicatie Praktijkverhalen vo-ho

Publicatie Praktijkverhalen vo-ho

Doorstromen, Inspiratie, havo, vwo, hbo, Samenwerking
In deze publicatie vindt u inspirerende praktijkverhalen over deze samenwerking tussen het VO en het HO. Tags: praktijkvoorbeeld, doorstroom vo-hbo, samenwerking vo-hbo
Publicatie Studiekeuzecheck in het mbo, bijlage 1 prototypes voor studiekeuzecheck

Publicatie Studiekeuzecheck in het mbo, bijlage 1 prototypes voor studiekeuzecheck

LOB in uitvoering, Doorstromen, Meer weten, mbo
In een ontwerpstudio hebben 25 beleidsmakers, managers en docenten in het mbo samengewerkt in een online ‘snelkookpan’. Zij ontwikkelden zeven prototypes voor een studiekeuzecheck...
Stappenplan benutten van doorstroomcijfers voor LOB

Stappenplan benutten van doorstroomcijfers voor LOB

LOB in uitvoering, Doorstromen, Meer weten, vmbo, havo, vwo, mbo
Scholen vinden het belangrijk te weten hoe hun oud leerlingen het doen in het vervolgonderwijs. Maar hoe kom je aan de juiste informatie? Wat zeggen die cijfers vervolgens en in...
Studiekeuzecheck bij Universiteiten

Studiekeuzecheck bij Universiteiten

Doorstromen, Meer weten, vwo, hbo
Infographic studiekeuzecheck bij universiteiten. Tags: doorstroom vwo-wo, vsnu, wo-onderwijs, infographic
Studiekeuzecheck hbo

Studiekeuzecheck hbo

LOB in uitvoering, Inspiratie, Doorstromen, havo, vwo, hbo
De VO-raad liet onderzoeksbureau Oberon medio 2014 onderzoeken wat de eerste ervaringen zijn van havo/vwo-decanen met de studiekeuzecheck. De belangrijkste uitkomsten van het...
Studiekeuzecheck hoger onderwijs

Studiekeuzecheck hoger onderwijs

LOB in uitvoering, Meer weten, Doorstromen, havo, vwo, mbo, hbo
De VSNU, Vereniging Hogescholen, ISO en LSVb hebben in het kader van de motie Duisenberg, Mohandis en Rog een lijst met afspraken opgesteld met betrekking tot de invulling van en...
Wegwijzer Doorstroomdossier

Wegwijzer Doorstroomdossier

Wegwijzer, Visie en beleid, Professionaliseren, Doorstromen, Meer weten, vmbo, havo, mbo, Regelgeving - kaders
Een doorstroomdossier is feitelijk een afspraak tussen scholen over de wijze waarop zij de warme onverdracht van een jongere van de ene naar de andere school ondersteunen. Deze...